Berrak nurlu bir sahife

“Kendimize bir beyaz sahife açalım” cümlesini hep hayatımızın zikzaklı zamanları için düşünür ve söyleriz. Memleketimizin kış mevsimine girdiği şu günlerde görüyoruz ki, Cenâb-ı Hak bizler için bir beyaz sahifeyi yeryüzüne seriyor. Bir ikaz, bir tefekkür, bir rızıklanma ve bir muhabbet vesilesi olan kar ile elhamdülillah her şeye bir güzel beyaz elbise giydirildi…

Hani hem dünyamız, hem ahiretimiz için her varlık ve her hadiseden çıkarılacak dersler mümkün ya… İşte küllî, umumî, geniş dairelerde tefekkür-ü imaniye vesile olacak dersler ve ibretler manzumesi, rahmet olarak semadan indirilen karda ve karın o bembeyaz yüzünün altında saklıdır…

Gayet net, berrak ve alıcı özelliği olan imanî, Kur’ânî bilgiler sahibi olmak… Anlaşılır, hafif ve naif faideli fikirlerde tebligatta bulunabilmek… Alabildiğince affedici bir müsamaha ve aydınlık, bembeyaz muamelelerde bulunabilmek şu günlerde başlarımıza semadan indirilen nuranî karların ders ve ikazları içerisindedir…

Rabbimizin bütün ikram ve ihsanları gibi, yağan karlarda da hem zahiri, hem batınî çıkarılacak binlerce dersin içerisinde; herşeyi kucaklamak, ayırt etmek ve nuraniliğin, berraklığın, faidenin herşeyi sarıp sarmalaması hakikati bizlere büyük, geniş, küllî ve daimî bir dersi vermektedir. Allah’ın rahmet ve merhameti herşeyi hakkıyla, hakikatıyla kucaklar yeter ki bizler kendimizi bu geniş rahmet ve inayetten yoksun bırakacak, aykırı kılacak fiil, hareket, amel ve ubudiyetten uzak olalım…
Her varlığın, her şeyin hiç itiraz etmeden giydiği şu güzel kar libasını gerçek manadaki hakikatlarıyla tefekkür ederek, ondan ibret ve dersler çıkaralım. Tefekkür, marifet ve muhabbet pencerelerinin açıldığı bu bembeyaz sahifeyi okumadan, düşünmeden, fikir, zikir ve tesbihde ibadete geçirmeden sadece üzerine basarak veya havada atarak veya kuru bir dünya kelâmı zevki, lezzeti için bir meta olarak görmeyelim.

Bu rahmeti, bu bereketi, bu ihsanı, bu ikramı, bu beyaz sahifeyi, bu berraklığı, bu safiiliği, bu mübarek nimeti maddî manevî bir ibret, bir ders, bir zikir, bir fikir, bir tefekkür, bir marifet ve bir muhabbetullah vesilesi olarak görelim ve dünyamızın şu beyaz elbisesine bu niyet, bu nazar ve bu göz ile bakalım inşaallah.

Dünya mezrasını, arşını süsleyen, güzellerden, güzellere güzel manzaraları beyaz, berrak, nurlu kar sahifesi ile bizlere, aklımıza, ruhumuza, kalbimize ve bütün lâtifelerimize ikramen, ihsanen, lütfen sunan Rabb-ı Rahimimizi ve kerimimizi hatırlatan Cenâb-ı Hakka sonsuz şükürler ve hamdlar olsun.

Tefekkür, zikir, ubudiyet vesileleriyle dolu bu kar sahifelerimizin kıymetini bilmek dileğiyle inşallah…

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*