Beyaz

Beyazın zihinlerde ilk olarak canlandırdığı duygu; temizlik, safiyet, masumiyet duygularıdır. Bu yönü ile Kuddüs isminin en parlak ayinesi olmalıdır. Saf ve temiz oluşun sosyal hayatta en net gözlendiği anlardan olan evlilikte gelinliklerdeki beyazlık masumiyetin, iffetin, namusun ve tertemiz bir ruhun temsili olarak kabul edilmekte ve şuur altlarına bu mesaj verilmektedir. Bu yüzden olsa gerek pek çok kültürde gelinlikler beyaz renklidir. Bu saflık duyguları ile birlikte ruhlara emniyet ve güven mesajları verir. Bu yönü ile beyaz; Selam, Bari, Latif, Halim gibi isimlerin parlak bir ayinesidir.

 

 Yansıdığı bütün ruhlarda bir aydınlık duygusu oluşturur ve rahatlık, ferahlık gibi manevi esintilerin zeminidir. Bu yönü ile Nur, Latif, Fettah gibi isimleri parlak bir şekilde yansıtır. Yine varlığın bütününden sıyrılmışlığın ve bütünlüğün, mutlaklığın sembolü şeklinde algılanır. Kefenlerin beyaz renginde de bu yansımalar ve varlığın kesretinden sıyrılmış ve mutlak varlığa yönelmişliğin verdiği bir berraklık ve arınmışlık hali yaşanır. Bu anlamda Mümit, Samet, Aziz, Mütekebbir, Bedi, Hadi gibi isimler beyazın berraklığından iyice berraklaşmış olarak yansırlar.

Beyazın tüm ışık tayfını bünyesinde toplamış olması Şems-i Ezeli’ye net bir ayinelik konumunun bir işareti olmalıdır. Yine bu yönü ile enerji sistemini dengeleyen ve temizleyen bir renk olarak kabul edilir. Bu haller beyazda Allah, Rahman, Rahim, Aziz, Hakem, Adl, Halim, Aliyy, Kebir, Vasi, Kaviy, Metin, Cami gibi isimlerin parlak yansımaları olarak kabul edilmelidir. Bu renkteki enerji sistemlerini dengeleme özelliği de hem güven, hem de otoriteyi temsil anlamında beyaz zeminden yansıyan manalara ayrı bir güzellik katar ve Adl, Hakem, Hasib, Halim, Vali gibi isimlerin ruhlarda hissedilmesine vesile olur.

Beyaz rengin ruhlara yansıttığı en önemli şeylerden biri de yaratma fiilidir. Bu yönü ile en fazla hissettirdiği isimlerden bir Halık olmalıdır. Bu isimle beraber Rezzak, Musavvir, Vehhab, Kayyum gibi güzel isimler de beyaz rengin tüm safiyeti ile ayine olduğu manalardandır. Beyaz, birlikte kullanıldığı diğer tüm renklerin güçlerini artırdığı gibi varlıklar aleminde eşyanın asıl gayesine, arka planında gizlenmiş maksatlara da ışık tutar. Alemlerin Rabbi’nin her bir varlığın geri planına yerleştirdiği isimlerin daha net görülmesi ve daha rahat okunması için de pürüzsüz bir sayfa olma özelliği taşır. Süreklilik, kararlılık ve güven aşılar. Müstekarr, Kaviy, Metin ve Hak bu mananın yansımasına vesile olan isimlerdendir.

Karlı bir ortamın güzelliklerini yaşamak üzere, varlık tabloları içinde lapa lapa kar yağan bir güne zihnen ya da bilinç altında gitmek ve şu manalara konsantre olmak ifade edilenleri alemimizde daha da netleştirecek. Beyazın bütün saflık ve berraklığı ile alemimizi sardığı anda, her bir kar tanesinin birer müekkel melek ile yeryüzüne indirilişinde ilahi nağmelerde varlığın esma zikrini dile getirişi artık açıkça gözlenebilir hale gelmiş demektir. Bir anlık ve yere düşen kar tanesinin ömrü boyunca, seyyal zamanın erittiği muhteşem birer sanat eseri ve dantela gibi olan taneciklerin ilahi neş’eden gözyaşına dönüştüğü anlarda beyaz ruhlarda bütün safiyet ve berraklığı ile Alemlerin Rabbi’nin güzel isimlerini yansıtmaya başlamış demektir. Yeryüzünü saran beyazlık toprağı örterken onun zemininde yeşeren güzellikleri beyazın berraklığında yansıtmak üzere görevini devralır. Artık zemin beyaza bürünmüş meleklerin ilahi nağmelerini sonsuz bir letafet içinde terennüm ettikleri muhteşem bir orkestraya dönüşmüştür. Beyaz zemin her şeyi kuşatan esmanın safiyetine ve ariyetine ayinelik ile kar taneleri ve her bir tanedeki nakışlar adedince ve yansıttıkları rengin sonsuzluğa işareti içinde isimler adeta ruhumuza yağmaya ve kesretin boğuculuğu içinde kavrulan yüreklerimize büyük bir serinlik ve ferahlık vermeye başlar: Ya Kuddüs, Ya Selam, Ya Bari, Ya Latif, Ya Halim, Ya Nur, Ya Fettah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mümit, Ya Samet, Ya Aziz, Ya Mütekebbir, Ya Bedi, Ya Hadi, Ya Aziz, Ya Hakem, Ya Adl, Ya Halim, Ya Aliyy, Ya Kebir, Ya Vasi, Ya Kaviy, Ya Metin, Ya Cami, Ya Hasib, Ya Vali, Ya Rezzak, Ya Musavvir, Ya Vehhab, Ya Kayyum, Ya Müstekarr, Ya Hak,… Ya Allah.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*