Mor

Mor, tarih boyunca değişik kültürlerde ihtişamın ve lüksün nihai noktası olarak ele alınmıştır. Sanki metafizik alemlerden yansıyan ve eşyanın derinliklerinden gelen bir renk gibidir. Bu anlamda izzet ve azametin temsil edildiği bir yönü vardır ve Aziz, Celil, Kebir, Müteal, Kahhar, Azim gibi isimlere mazhardır. Bu mazhariyetin bazı ruhlarda, —O’nun güzel isimlerinden kopuk şekilde yansımasından olsa gerek— nevrotik duyguları açığa çıkardığı düşünülmüştür.

 

Bu, bilinçaltının sembolik algılama ile Alemlerin Rabbi’nin ihtişamını yansıtan mor rengi semboller düzeyinde algılaması, ancak beraberinde bu duyguları yaşatan güzel isimleri algılayamayınca duygularının dehşet, korku, gerginlik ve zaman zaman panikler şekline dönüşmesine yol açıyor olmalıdır. Çünkü bilinçaltı sembolik algılamalarla arka plandaki duyguları yaşatmakta ve ihtişam sahibinden bağımsız olarak rahmet ve cemalin dengelediği bir tarzda algılanmadığında korku ve dehşetin, güvensizliğin ve sonuçta nevrotik duyguların kaynağı olabilmektedir. Bu anlamda yüksek sınıflar ve saray mensupları tarafından çok kullanılmış ve tercih edilmiş bir renktir.

Asaleti, itibarı ve kendine güveni temsil eder. Bu yönü ile varlık aleminde yansıyan güzel isimlerden Samed, Azim, Aziz, Kebir gibi isimleri aleme yansıtmaktadır. Özerklik ve bütünleniş, ön plana çıkardığı ve belirginleştirdiği manalardandır. Bu anlamda Vahid, Ehad, Samed, Kayyum gibi isimleri de yansıtır. Ruhsal enerji ve sezgilerin rengidir. Bu da Latif, Rahim, Alim gibi isimlerin mazharı olması sonucunu doğurmaktadır. O’nun yaratıcılığını en belirgin şekilde yansıtan renklerden biri olarak alemimize yansımaktadır. Bu yansımalarla mor Hallak, Fail, Kayyum gibi isimlerin alemimize yansıtılmasında önemli rolü olan bir renk olmalıdır. Hoşgörü ve düşünce gücünün mor renk ile irtibatlı olduğu düşünülmektedir. Bu anlamda Rahman, Rahim, Settar, Gafur, Kebir, Afuvv gibi isimlerin renkler vasıtası ile hissedilmesinin parlak bir vesilesidir. Olumsuz özellikleri unutkanlık ve sabırsızlık şeklinde gözlenebilir. Bu da yine arka planında yansıyan ve renge anlam veren isimlerin algılanamamasının bir sonucu olabilir.

Yanlış kullanımı sonucunda kavgaya eğilimli, saygısız bir karakter yapısı görülür. Küstahça bir gurur ortaya çıkabilir. Karakter bütünlüğünün kaybına ve kişiliğin çözülmesine yol açabilir de. Tamamlayıcı rengi sarıdır. Manevi anlamların ön plana çıkarılacağı ruha yönelik çalışmaların yürütüleceği mekanlarda ve özellikle meditasyon odaları için uygun bir renk olarak kabul edilmektedir. Manevi bir anlamı olan seremonilerde ve dini törenlerde kullanılmaktadır. Cami motiflerinde de sıklıkla kullanılan bir renk olarak gözlemlenmektedir. Morun açık tonları olan lavanta, leylak ve orkidenin çalışma odaları, dinlenme mekanları ve yatak odalarında kullanılabileceği ifade edilmektedir. Yine hastane ve kliniklerin bekleme odalarının açık tonları ile dekore edilebileceği ifade edilmektedir. Çünkü bu renk kendine güven duygularını harekete geçirmektedir. Belki de izzet ve azametin, sonsuz ihtişamın hissedildiği bir zeminde kendine güven Rabb-ı Rahim’e dayanmanın ifadesi olduğunda gerçek zeminini bulacak sırat-ı müstakim üzerinde olacaktır. Morun parlak ve gözalıcı renklerle birleştiğinde olumsuz etkiler oluşturabileceği ifade edilmekte ve bu tür karışımların ruhsal sorunları olanların, alkoliklerin ve bağımlıların olduğu mekanlarda kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

Şimdi gözlerimizi kapatalım kendimizi duvarları mor renge boyanmış bir odada hayal edelim. Bu oda küçük ve bizi bu alemin ötelerine, maddi dünyanın dışına, melekuti alemlere taşıyan bir roketin kabini gibi olsun. Ortamda lavanta kokusu ve lavanta renkli latif bir duman her tarafı ve bedenimizi sarıyor olsun. Bunu bilinçaltı dünyamızda ve hayallerimizle belirgin şekilde hissedelim. Ruhumuzun derinliklerinde yaşayalım. Hayalen ve gerçekten hissederek uhrevi alemlere, melekuti dünyaya doğru yavaş yavaş güzel isimlerin nağmeleri ile kalkışa geçelim. Ya Aziz, Ya Celil, Ya Kebir, Ya Müteal, Ya Kahhar, Ya Azim, Ya Samed, Ya Latif, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Hallak, Ya Fail, Ya Kayyum, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Settar, Ya Gafur, Ya Kebir, Ya Afuvv…Ya Allah.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*