Gençleri gönülden tebrik ediyorum

Ankara’da yapılan 9. Gençlik Kongresi’ne katılan gençleri, ‘Genç Saidleri’ binler tebrik edip muhabbetle selâmlıyorum.

Genç kızlarımızın üstün gayretle ortaya koydukları çalışma ve sağladıkları katkıları takdirle karşılıyorum. Allah, sizlerden ebeden razı olsun ve sizin gibi Risale-i Nur’u şevkle okuyup idrak etmeyi bütün şuurlu ve masum gençlere nasip eylesin. İnşallah.

Kendilerine verilen konu başlığı ile ilgili hususları, tahkik ve tetkik ederek yaptıkları sunumlar dikkat çekici idi. Risale-i Nur’un hayata katkısı ve yol göstermesine iyi bir örnek çıkarmışlardır. Emeği geçen herkese ve her teşekküle de, ayrı ayrı teşekkür edip tebrik ediyorum.

Üstadımızın; “Hem, üç mesele var: Biri hayat, biri şeriat, biri îmandır. Hakîkat noktasında en mühimmi ve en âzamı, îman meselesidir. Fakat, şimdiki umûmun nazarında ve hâl-i âlem ilcaatında en mühim mesele hayat ve şeriat göründüğünden, o zât şimdi olsa da, üç meseleyi birden umum rûy-i zeminde vaziyetlerini değiştirmek, nev-i beşerdeki câri olan âdetullaha muvâfık gelmediğinden, her halde en âzam meseleyi esas yapıp, öteki meseleleri esas yapmayacak; tâ ki îman hizmeti safvetini umûmun nazarında bozmasın ve avâmın çabuk iğfal olunabilen akıllarında, o hizmet başka maksatlara âlet olmadığı tahakkuk etsin” ifadelerinde dile getirdiği hususların yavaş yavaş tahakkuku anlamındadır.

Risale-i Nur, hayatın bütün meselelerine ışık tutup yön verme hassasına sahiptir. İşte gençlerimizin gayretleriyle ortaya koydukları bu çalışmalar, ‘Hayat vazifesinin’ de Risale-i Nur yoluyla icra edileceğinin ortaya çıkmasıdır. Yukarıda belirtilen üç vazifeden, “Biri hayat” maddesinin nasıl tahakkuk edeceğinin müşahhas göstergesidir. Bu yüzden genç kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Hayatın akışı ve meselelerinin de, Risale-i Nur yardımı ile şekilleneceğinin işaretlerini vermişlerdir.

O halde bize düşen en önemli husus, durmadan dinlenmeden ve hiçbir tesir altında kalmadan bu çalışmaların devamını sağlamaktır. Her konuda ihtisas heyetleri oluşturup, titiz çalışmalarla ‘Risale-i Nur’un hayata bakışını’ ehl-i imanın ve dünyanın nazarına arz etmek lâzım ve zarurîdir. Herkes ve her teşekkül kendi kabiliyeti doğrultusunda, hayatın her yönüne ‘Risale-i Nur penceresinden’ bakıp açılımlarını bir an önce yapması gerekmektedir. Tembellik vebali gerektirir.

Allah, Ehl-i imanın nazarlarını Risale-i Nur’a teveccüh ettirsin. Bütün muhtaçların ihtiyaçlarını bulmalarına ve almalarına yardım etsin. İnşallah, âmin.

Sabahattin Boyacı

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*