Nur talebelerinin bütün derdi!

Müslümanın bir derdi olmalı, bir meseleyi dert edinmeli. Dert edineceği en büyük mesele de, dünyaya gönderiliş hikmetini öğrenmek ve ona göre bir duruş sergilemek olmalı.

Mü’min, dünyaya gönderilmesinin en büyük hikmet ve sebebinin imtihan olduğunu bilir. Her şeyi imtihan endeksli düşünür.

 

“İnsanların ve cinlerin yaratılmasının sebebinin de ibadet” olduğunun şuurundadır. İbadetin, “İman-ı billah (Allah’a iman), marifetullah (Allah’ı bütün isim ve sıfatlarıyla tanımak) ve muhabbetullah (Allah’ı sevmek ve Onun sevgisine mazhar olmak)” olduğunun farkına varır.

Bunun da en büyük göstergelerinden birisi namazdır. Zira, dünyada en yüksek hakikat iman; imandan sonra da namazdır.

Yine mü’min, dünya hayatının “bir oyun ve eğlenceden ibaret” olduğunu bilir, ona bağlanmaz.

Bu vesileyle Nur Talebelerini, özellikle Nur dairesindeki gençleri, binlerle tebrik etmek gerekir. Neden?

Kimileri iktidar, ihale, para kazanma, köşe dönme, yat kat, köşk peşinde iken; Nur Talebeleri, Kur’ân-iman hakikatlerini anlamanın, yaşamanın, anlatmanın, yaymanın, yaşatmanın derdindedir.

Gençleri tebrik etmeli. Çünkü, kimi akranları oyunda oynaşta iken, onlar Kur’ân’ı anlama, Resûlullah’ı (asm) tanıma gayreti içindeler. İman esaslarını benimseme, özümseme derdindeler. İslâm hakikatlerini diğer gençlerle paylaşmanın peşindeler.

İşte bu büyük nimetin şükrü, ancak Nur Risâlelerini okumak, anlamak, yaşamak ve anlatmakla edâ edilebilir.

Zamanımızın müceddidi, müçtehidi Bediüzzaman, Hicrî 13. asrın başında durarak, bakın bize nasıl sesleniyor:

“Ey üç yüz seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sâkitâne Nûr’un sözünü dinleyen ve bir nazar-ı hafî-i gaybî ile bizi temâşâ eden Said’ler, Hamza’lar, Ömer’ler, Osman’lar, Tâhir’ler, Yûsuf’lar, Ahmed’ler vesâireler! (…) Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim; sizler cennetâsâ bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır.”

Bunun yakın göstergelerinden birisi, Yeni Asya’nın organize ettiği, bir aydır Türkiye’yi bir baştan bir başa dolaşan, Risâle-i Nur ve Bediüzzaman’ı tanıtan Hizmet TIR’ı; diğeri de büyük İslâm âlimi ve Kur’ân müfessiri Bediüzzaman Said Nursî ve mânevî mirası Risâle-i Nur eserlerinin daha iyi anlaşılması için İstanbul İlim ve Kültür Vakfı (İİKV) tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu…

Baharda değil miyiz? Aşk ve şevkle hizmete sarılarak baharın tadını çıkaralım!

Dipnot:

1- Münâzarât, s. 88

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*