Hz. Muhammed (asm) insanlığın kurtarıcısıdır

Prof. George Bernard Shaw
Başlıktaki ifade İrlandalı, 1925 yılı edebiyat Nobel ödüllü Prof. Bernard Shaw’a ait. Hz. Muhammed’in (asm) en yüksek takdirleri toplamasının sebebini şaşırtıcı ve sağlam bir hayatı temin etmesi olarak gösterir Bernard Shaw. Dininin tek ve emsâlsiz bir din oluşunu ise hayatın bütün tavır ve çeşitlerini ıslâh ve değişimden geçirdiğini, tasfiye ve terakkî ettirdiğini belirtip bu dinin ayrı ayrı bütün milletleri kendine çektiğini söyler ve şöyle der: “Ben görüyor ve inanıyorum ki, insanlığa, ‘Hz. Muhammed (asm) insanlığın kurtarcısıdır’ demek borç olsun. Kurtarıcılık nâmı ona verilmelidir.”

Ayrıca şu tesbiti de yapar: “Ben itikad ediyorum ki, Muhammed’in misli, yani siretinde, tarzında bir adam şimdiki yeni âleme reis olsa, hükmetse; bu yeni âlemin müşkilâtını (problemlerini) halledip, bu yeni karmakarışık âlemde müsâlemet-i umumiyeye ve saadet-i hayatın husûlüne (genel barış ve mutlu bir hayata) sebep olacak. Evet, bu yeni âlemin müsalemet ve saadet-i hayatiyeye ne kadar şedit ihtiyacı var olduğunu herkes anlar.”1

Bugün dünyayı sarsan, dev gibi kuruluşların batmasına sebep olan küresel malî krizi de Hz. Muhammed’in (asm) getirdiği ve hayata geçirdiği esas ve prensiplere baktığımızda çözebilecek güçte olduğunu anlamakta gecikmiyoruz.

Çünkü Hz. Muhammed (asm) birbirleriyle kenetleşen, kaynaşan, sevinciyle sevinen, üzüntüsüyle üzülen, mü’min kardeşinin derdini kendi derdi edinen tekvücut olmuş bir toplum meydana getirmiş; bunun için gerekli her türlü esası ortaya koymuştur. Getirdiği bu esas ve prensipler hayata geçirildiğinde problemlerin çözülmesi, sıkıntıların aşılması ve insanların mutlu olamamaları için hiçbir engel kalmamaktadır.

Bu esaslardan biri toplumu ayakta tutan yardımlaşmadır; zekâttır, biri insanları birbirine düşüren faizin haram kılınmasıdır. İnsanları maddeten ve mânen çökerten hırs, israf gibi kötü hasletlerin yasaklanması, onları binbir türlü sıkıntılara karşı dimdik ayakta tutan, sarsmayan tevekkül, iktisat, kanaat gibi güzel huyların hayatın vazgeçilmezleri arasına yerleştirilmesidir.

Hangi mükemmel sistem olursa olsun uygulanmadıkça fayda sağlamaz. İşte dünya ve ahiret işlerini düzene sokmak için gelen Hz. Muhammed’in (asm) getirdiği İslâm dini bu gerçekleri bir bir yaşatarak dengeli, uyumlu ve huzur dolu bir toplum kurmayı gerçekleştirmiştir.

Dipnotlar:

1- Mektûbât, s. 210.

Benzer konuda makaleler:

1 Yorum

  1. hayırlı geceler kardeşielrım guzel yazı olmuş başarılar dılerım sızlere..

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*