Muhammed (asm) ve Ahmed’in farkları

Peygamberimizin (asm) pek çok isimleri vardır. Ahir zamanı ilgilendiren bu iki ismi onun için çok önemlidir. Tevrat’ta Muhammed, İncil’de de Ahmed olarak geçmektedir. Muhammed, Peygamberimizin (asm) (şeriat) hukuk kuralları, risalet ve nübüvvet boyutunu, Ahmed ise Peygamberimizin (asm) velâyet, zühd, takva ve kulluk boyutunu temsil eder.

Muhammed (asm) ve Ahmet, Allah’a yakınlığın iki farklı boyutudur. Kulluğun iki büyük boyutu vardır, dikey olarak küllî ve İlâhî nizama ayak uydurup O’na geniş bir ayine olmaktır ki bu Muhammed (asm) boyutunu temsil eder. Diğeri ise muhabbet, zühd, takva ve sevgi ile insanlığa hizmettir. Peygamberimiz (asm) “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” diyor. Güzel ahlâk Peygamberimizin (asm) Ahmet boyutudur ve ahir zamanda Hz. İsa’nın gelmesi demek bu boyutu ile insanlar sevgi ve muhabbetle kucaklayacak demektir.

Peygamberimizin (asm) pek çok isimleri vardır. Ahir zamanı ilgilendiren bu iki ismi onun için çok önemlidir. Tevrat’ta Muhammed, İncil’de de Ahmed olarak geçmektedir. Muhammed, Peygamberimizin (asm) (şeriat) hukuk kuralları, risalet ve nübüvvet boyutunu, Ahmed ise Peygamberimizin (asm) velâyet, zühd, takva ve kulluk boyutunu temsil eder. Mi’raca çıkışı velâyet, dönüşü risalet boyutudur. Risalet ve nübüvveti içinde velâyet boyutu da vardır. Bunlar kesin çizgilerle birbirinden ayrılmazlar. Muhammed (asm) içinde Ahmed, Ahmed içinde Muhammed (asm) vardır. Mi’raca çıkışında zaman vardır, fakat dönüşünde zaman yoktur. Onun için birden çıktı değil de “birden döndü” deniyor.

Üç çeşit velâyet vardır. Keşif ve kerametin çok olduğu, tarikat kutuplarının mazhar olduğu velâyeti suğra(küçük velâyet). Bir de sahabelerin sahip olduğu, ilim çok, keşif ve kerametlerin az göründüğü velâyeti Kübra (büyük velâyet).

Bir de her iki velâyeti içine alan, daha geniş ve kapsamlı olan velâyet-i vusta (orta velâyet). Velâyet-i vusta Peygamberimizin (asm), Hz. Ali ve Ehli Beyt’in velâyetidir.

Bir kişi beşeriyetten çıkıp gerçek insan mertebesine yükselmek istiyorsa dikey boyut ile ‘Muhammedcik’ olup Allah ile kendi arasında vasıtaları kaldırmak ona câmi bir ayine olmak, yatay boyut ile ‘Ahmedcik’ olup insanlara sevgi, muhabbet, zühd, takva ve kavli leyyin ile insanlara faydalı olmak istemelidir. Buna, bütün iyilikleri içine alan salih amel deniyor. Kur’ân’da ‘yok mu Allah’a yardım edecek olan, yok mu Allah’a borç verecek olan’ gibi âyetleri düşünürler açıklarken, Allah’ın yardım ve borca ihtiyacı olmadığına göre bu şekildeki âyetlere mana verirken, Allah kelimesi yerine nas (insanlar) kelimesini koyarsanız mana tutar derler.

Yani yok mu insanlara borç verecek olan, yok mu insanlara yardım edecek olan şeklinde anlamalıdır.

Hz. Musa’ya inen Tevrat, şeriat kitabıdır çok ince kurallar zinciridir. Peygamberimizin (asm) hukuku, devlet sistemi, yani kurallar yönü Muhammed’i (asm) ifade ettiği için Tevrat’ta Muhammed (asm) ismi geçiyor. Hz. İsa ruhaniyeti, takvayı, zühdü ve metafiziğin temsilcisidir onun için Peygamberimizin (asm) bu yönünü Ahmed temsil ediyor. Hz. İsa’nın getirdiği kurallara İsevilik, kilisenin uydurmalarına Hıristiyanlık denir. Ahir zamanda Hz. İsa’nın dini hakikisi hükmedecek denilirken, sevgi, zühd ve takvayı esas alan İslâm’ın Ahmed boyutu meydana çıkacak, Muhammed (asm) boyutu ile hukuk kuralları içinde âdil devletler kurulacak demektir. İnsanlık Muhammed (asm) ve Ahmed’le kemale erecek demektir. İnsanlar Muhammedcik ve Ahmedciklerden oluşursa deccalın fitnesi söner, dünya cennet olur.

Kâinattaki en büyük Ehadiyet aynası Muhammed (asm) ve Ahmed’dir.

Muhammed (asm) ve Ahmet kâinatın çekirdeği özü ve hülâsasıdır.

Benzer konuda makaleler:

1 Trackback / Pingback

  1. Ensar Kardeşler - Gül Ahmedim | EuroNur.tv

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*