Asr-ı Saadet modeli ve insanlığa ümit ışıkları

Fetret devrinin ardından gelen iki cihanın serveri Hz. Peygamber (asm) kâinata ve insanlığa: müjdeyi, ümidi, adaleti, insaniyeti Kübra olan İslâmiyeti; hülasa insanlık için bütün güzel huyları hediye getirmiştir.

Onun hayatında ve islâmiyete asla yeis ve ümitsizliğe yer yoktur. İslâmiyetin, İnsanlığa getirdiği, müjde, rahmet, hediye, bütünüyle İlâhidir, vahiydir, semavîdir, parlaktır, faydadır, doğruluktur.

Bütün bu faziletlerin zıddı da; arzîlik, küfür, inkâr, menfi felsefe, tabiatçılık, tahribat, yıkım ve zarardır.

İlâhî hitap olan Kur’an-ı Kerimle Hz. Muhammed (asm) altmış üç senelik hayatı ve tatbikatıyla bir “Asr-ı Saadet Modelini” de insanlığa emanet bırakmıştır.

“Asr-ı Saadet Modeli”: İnsanlık için her konuda bulunmaz, yanılmaz, yanıltmaz, bir ümit ve gerçek hayat modelidir.

Asr-ı Saadet Modeli: Vahdaniyetin, tevhidin, inancın, imanın zirve noktasıdır.

Asr-ı Saadet Modeli: Küfür, cehalet, inkâr, istibdat ve zorbalığa nurla dur dendiği devrin adıdır.

Asr-ı Saadet Modeli: Tevekkülün şahika noktasıdır.

Asr-ı Saadet Modeli: Putçuluğun, felsefenin, materyalizmin, diktatörlüğün, dünyeviliğin mahkûmiyetidir.

Asr-ı Saadet Modeli: Tarafgirliğin, hırsın, israfın mahkumiyetidir.

Asr-ı Saadet Modeli: Ümit, itikad, ihlâs ve samimiyeti tam manasıyla yaşatan asırdır.

Asr-ı Saadet Modeli: İnsaniyeti Kübranın mayesi ve özüdür.

Asr-ı Saadet Modeli: Kardeşliğin gerçek tatbikatıdır.

Asr-ı Saadet Modeli: Sıdka, doğruluğa, gayrete, dikkate, ciddiyete hayat veren pınardır.

Asr-ı Saadet Modeli: Adaletin, hürriyetin, hukukun, insaniyetin en zirve tatbikatıdır.

Asr-ı Saadet Modeli: Din, dil, ırk, farklı görüş, ayrımcılığı yapmayan gerçek hayatın ta kendisidir.

Asr-ı Saadet Modeli: “Hakkın hatırının âli olduğu” haldir.

Asr-ı Saadet Modeli: Menfiliklerin yaşanmadığı bir dünyanın simgesi ve sembolüdür.

Asr-ı Saadet Modeli: İttifakın, tesanüdün, istikametin, sadakatin, saygının hakimiyetidir.

Asr-ı Saadet Modeli: Merhametin, şefkatin, uhuvvetin, fedakârlığın adıdır.

Asr-ı Saadet Modeli: Her alanda hayrın, rahmetin, güzelliğin müspetin tatbikatıdır.

Sözün özü, Asr-ı Saadet Modeli:

*Ümidin, hayatlanması, yeşermesi, meyve vermesidir.

· Ümitle, hayatı yaşamanın ve tutunmanın rehberidir.

· Ümit, aşk, şevk, heyecan ve ilahî sevdayla nurlandırılan yoldur.

· Ümit, istikbalin yeşeren ağacı, açan gülü, cennet bahar nesimlerin kokusudur.

· Ümit, hayata canlılık yaşatan bir nurdur.

· Karamsarlık ve ümitsizlik insanlığın sancısıdır.

Hatemül Enbiyanın manevi evladı ve son asırdaki varisi olan Hz. Bediüzzaman da aynı yoldan giderek insanlığa Kur’ani ve sünneti yolu yaşatan harika bir Risale-i Nur külliyatı ve bu güzellikleri yaşayan Nur Talebesi bir nesil bu vatana ve insanlığa miras olarak bırakıp ahiret yurduna gitmiş. Risale-i Nur eserlerinde de insanlık için lazım olan her tür derdin çaresi ve çözümü vardır. Bu değerlere muhatap olup hakkını verenlere okuyup istifade edenlere ne mutlu.

Ümide pranga vurmaktan uzak, ümitli, aşklı, şevkli yepyeni yıl ve zamanları doya doya yaşamak ve yaşatmak dua ve dileklerimle.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*