İmân esaslarını özümsemek

Aslında hepimizin aradığı gerçekler; İslâm dininin özünü teşkil eden, “Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, dirilişe ve kadere” imândadır. İmân esasları; yaratılışın, hayatın, dünyaya gönde-rilişin, imtihan sahasına atılışın en büyük gayesi ve hedefidir.

İmtihanın olabilmesi için bir mücâhede ve mücâdele olması gerekir. Şeytan, bunun en önemli unsurudur. Onun aldatmalarına kanmamak için imân esaslarını benimsemek, özümsemek gerekir.

Şeytanın vesvese ve desiselerinden kurtulmak için gerçek imanı kazanmak gerekir. Çünkü;

– İmân; hem nurdur, hem kuvvettir. Hakikî imânı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve olayların baskısından kurtulabilir.1

– İmân; kalbî amellerin güneşi,2 Rahmânî bir pırlanta,3 her derdin en kudsî dermanıdır,4 sonsuz mutluluğun anahtarı; berzah/kabir karanlığında kalbin cep feneri;5 cesaretin kaynağı; sonsuz bir kudrete dayanmak için bir belge;6 iki dünyanın ve iki hayatın mutluluk sebebidir.7

– İmân yüksek ve ince bir ilim; hem insanı, hem kâinatı ışıklandıran bir nurdur; hayatın en saf lezzeti ve en hâlis/öz mutluluğudur.8

– Bütün mükemmelliklerin madeni ve esası/temelidir.9

– Mâ’rifetullah, Allah’ı bilmeye en geniş ve ışıklı fen; bütün gerçek ilimlerin esası, madeni ve rûhu;10 mükemmelliklerin Kâ’besi’dir.11

– Allah’a iman ve muhabbet; cin ve insanların en parlak mutluluğu ve en tatlı ni’metidir.12

– İbâdette ise; aklın, kalbin ve rûhun büyük bir rahatı; huzûru ve mutluluğu vardır.

İmânın diğer beş şartını da bünyesinde barındıran tevhîd, O’nun varlığı ve birliğini anlatır. O sonsuz kudret sahibidir. Acz diliyle O’na sığınır, sonsuz bir güce dayanır ve sonsuz enerjiye kavuşuruz. İman sahipsizlikten, başıboşluktan, şeytanın ve tesadüfün oyuncağı olmaktan kurtarır. Sonsuz bir güven duygusu verir. Çünkü, O, sonsuz sevgi, merhamet ve kudret sahibidir.

Adım başı olumsuz hâdise ve durumlarla karşılaşırız. Bir saatimiz, diğerine uymuyor. Her an psiko-fizyolojik değişikliklere hedef oluruz. Şu gaddar ve fâni dünya, bir üzüm yedirse, peşinden yüz tokat vuruyor.

Allah’a imân, sayısız olay, çalkantı, problemler deryasında kaybolmamızı önler. Biliriz ki, birisi var; bizi gözetliyor; duâmızı/isteklerimizi işiti-yor; ihtiyaçlarımıza cevap veriyor.

Dipnotlar:

1- Sözler, s. 284,

2- İşâratü’l-İ’câz, s. 102, 42,

3- Şuâlar, s. 8,

4- Kastamonu Lâhikası, s. 14,

5- Lem’alar, s. 166,

6- Sözler, s. 18, 194,

7- Şuâlar, s. 227,

8- Sözler, s. 383, 290, 73,

9- Şuâlar, s. 111,

10- Sözler, s. 383, 294 ,

11- Muhakemât, s. 120,

12- Mektûbât, s. 218

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*