“Kadere itiraz, yaratılışa itirazdır”

“YENİ ASYA GAZETESİ YAZARI VE KİTAP YAZARLARI İLE SÖYLEŞİ” KAPSAMINDA, EĞİTİMCİ-İLAHİYATÇI-YAZAR ALİ SARIKAYA İLE “İLÂHÎ DEFTER KADER” KİTABI ÜZERİNE BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİ.

ALİ SARIKAYA, “KADER, DİNİ TABİR OLARAK ‘İLÂHÎ BİR DEFTER, BİR PROGRAM’ OLARAK ANLAŞILABİLİR. KİTABIMIZA İSİM OLARAK VERİLMESİNİN SEBEBİ DE BUDUR. HACMİ KÜÇÜK, FAKAT MUHTEVASI DOLU VE FAYDALI BU ESERİ OKUYUCULARIMIZLA BULUŞTUĞU İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUZ. KADERİN HER ŞEYİ GÜZELDİR. KADERİ TENKİT EDEN BAŞINI ÖRSE VURUR KIRAR. RAHMETE İTİRAZ EDEN RAHMETTEN MAHRUM KALIR” DEDİ.

Yenİ Asya Medya Grup İzmit Temsilciliği tarafından her on beş günde bir zoom üzerinden on-line video konferans sistemi üzerinden organize ettiği ve 15.’si gerçekleştirilen “Yeni Asya Gazetesi Yazarı ve Kitap Yazarları ile Söyleşi” kapsamında, Eğitimci-İlahiyatçı-Yazar Ali Sarıkaya ile “İlâhî Defter Kader” kitabı üzerine bir sohbet gerçekleşti. Bay ve bayan katılımcıların takip ettiği programda moderatör ve katılımcıların sormuş olduğu sorulara cevap verdi.

EHL-İ sünnetİ örnekler

Kitabın, Ehl-i Sünnet dışında kalan mezhepler nazara verilerek, Müslüman düşüncesinin anlaşılmasına katkıda bulunmaya çalıştığına dikkat çeken Ali Sarıkaya, Ehl-i Sünneti örnekler vererek anlatmaya çalıştığını kaydetti. Bu eserde kader konusuyla ilgili kavramlar sıradan bir okuyucunun bile anlayabileceği tarzda en basitinden en karmaşık olana doğru bir sıra takip edilerek açıklanmaktadır. Bu kitapta ehli sünnet dışında kalan mesheplerin görüşleri nazara verilerek Müslüman düşüncesinin anlaşılmasına katkıda bulmaya çalıştığını belirtti. Sarıkaya, “Kader, dini tabir olarak ‘İlâhî bir defter, bir program’ olarak anlaşılabilir. Kitabımıza isim olarak verilmesinin sebebi de budur. Hacmi küçük, fakat muhtevası, dolgu ve faydalı bu eseri okuyucularımızla buluştuğu için büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kadere İman

Sarıkaya şöyle devam etti: İmanın altı şartından birisi de kadere imandır kadere iman, iman esaslarının son sınırında olan bir esastır o meçhule giden bir yol haritasına benzetiliyor. O yola bir defa girilecektir, neresinde dönemeç var neresinde dere tepe var bilinmemektedir. Bu yolda giderken nasıl bir akıbetle karşılaşacağını hiç kimse bilmemektedir, ancak karşılaştığı zaman konu aydınlanmaktadır.”

Kader, mİktar ve ölçüdür

“Kâinatta tesadüfen meydana gelen hiçbir şey yoktur tesadüfen meydan gelmek demek hiçbir ölçüye bağlı kalmadan rastgele meydana gelmek demektir şu âlemin hiçbir şeyin de böyle ölçüsüz meydana gelme ihtimali yoktur. Bir ağaca bakıldığında yaprakları dalları meyvesi hepsi belli kalıplara göre dökülmektedir. Belli büyüklükte belli şekildedir, renkleri ayrı, biçimleri ayrı ayrıdır. Her birisinin kendisine mahsus özellikleri vardır. Dünyada var olan bütün elma çeşitlerini onları renklerinin farklı farklı oluşunu tatlarının değişik oluşunu görüntülerinin farklılığına dikkate alırsak ne muhteşem bir planlama ile karşı karşıya olduğumuz anlaşılacağı anlaşılır.”

Kadere İtİraz yaratılışa İtİrazdır

“Kaderin her şeyi güzeldir. Kaderi tenkit eden başını örse vurur kırar. Rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır. Kaderin koyduğu kalıpların dışına çıkma isteği yok olma sebebidir. Kalp için en uygun çalışma tarzı şu anda olan şeklidir. Bunu beğenmeyip kendi keyfimize göre düzenlemeye çalışmak ölmek demektir. Her varlık için en uygun program kaderden kendisine çizilen programdır. Allah’ın yasakladığı şeyler, fıtrata aykırı davranışlardır. O yasakları yapmaya kalkan insan, ondan dolayı zarar görecektir.

İmtİhan vesİlesİ

“İnsana verilen nimetler imtihan vesilesidir. Nimetinden ve nikmetinden insan hesaba çekilecektir. Hayat da insana verilmiş en önemli bir nimettir. Onun her halinden insan hesaba verecektir. Sağlık ve afiyetin şükründen, musîbet ve felâketin sabrından hesaba çekilecektir. Musîbetler birkaç sebebe binaen verilir. Geçmiş hatalara kefarettir. Gelecek belâları kırar. Nimetin kıymetini bildirir. Bütün bunlar kader program içinde cereyan eder.”

ALİ DÖNMEZ – İZMİT YENİ ASYA

Benzer konuda makaleler:

1 Geri Dönüşüm

  1. Farklı bir kader analizi | EuroNur | SaidNursi.de

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*