Kadınlar dünyasında ifsat ve irşad çalışmaları

alt

Bediüzzaman Hazretleri “Hanımlar Rehberi” isimli eserinde kadın ve aileye yönelik yapılması gereken bütün çalışmaları adeta birer harita gibi işler.

Hanımlar Rehberi’nde Bediüzzaman Hazretlerinin kullandığı ve “Kahrolsunlar!” dediği “hanımları ifsat eden komiteler” tesbiti mevcuttur. Kimdir bunlar?

Dünya milletlerini kontrol edebilmek için çalışan teşkilâtların hepsine Üstadımız “ifsat komitesi” tabirini kullanıyor.

Manevî değerleri tarumar etmeye yönelik bu teşkilâtların çok nevi var: Medya, tüketim ekonomisi, sinema endüstrisi, reklâmlar…

TÜKETİM EKONOMİSİ

Dünya çapında yapılan analizlerde bütün toplumları bozan sebeplerin başında tüketim ekonomisi geliyor. Bunun birkaç mertebesi var. İmalâtları düşünün. Büyük bölümü kadınlara hitap eder. İslâm’ın terbiye ettiği kadın, tüketim ekonomisinin ortaya sürdüğü malzemenin ancak % 5’ini kullanır. Hadi olsun % 10’unu. Bu iflâs demektir. Şer kuvvetler o yüzden defilelerle, reklâmlarla yine kadını kullanarak, kadınları tahrip ediyor. Gençliğe bir ideal, terbiye, fedakârlık, şefkat, muhabbet vermediklerinden; onları uyuşturmak, yani hissiyatlarını kendilerine âlet etmek için kadını kullanıyorlar.

KADIN DERNEKLERİ

Peki, bu kadar kadın cemiyetleri bulunmaktayken nasıl durumu görmüyorlar? Bilâkis onlara âlet oluyorlar. Bu çok şaşırtıcı bir tablo. “Şer kuvvetlerin menfaatine çalışmak için o kadın cemiyetlerini de mi ifsad komiteleri kurdu acaba?” diye insan düşünmeden edemiyor.

Kadın konusunda müsbet çalışmalar yapmak isteyen cemiyetlerin de, bu fesat şebekeleri hemen seslerini kestiriyorlar. Basında onların seslerine yer vermiyorlar.

MÜSLÜMAN İSEVÎLER

Yalnız semavî din mensuplarıyla bu konularda iyi diyaloglar var.
Sözgelimi İtalya’da İçişleri Bakanı Bakan Giuliano Amato “Meryem Ana da tesettürlüydü” diyor.

Politikacı bir hanım Tiziana Agostini, Müslüman kadınların örtünmeleri konusundaki yasağı eleştirerek, ’’Kendisini liberal olarak tanımlayan yöneticilere, yürürlükteki yasalara ve örfe aykırı olmaması şartıyla, açılma kadar örtünme hakkını da korumaları gerektiğini hatırlatmak isterim. Günümüzün dekolte İtalya’sında bedenini satan kadından çok, örtünen kadından utanç duyuluyor. Kadınlar olarak bu konu üzerinde kafa yormamız gerekiyor. Aramızda yaşayan Müslüman kadınlardaki ar duygusunun, bize pek çok şey öğretebileceğine ve yitirilmiş değerlerimizi yeniden keşfetmemizi sağlayabileceğine inanıyorum’’ diyor.
İsveç ve Norveç’te zinanın kanunen yasaklandığı, yapanların sicillerine işleneceği de bir gerçek.

Microsoft’un sahibi Bill Gates’in Davos’ta yaptığı konuşma da ayrı bir öneme sahip. Âdeta zekâtı anlatıyor onlara. Eşi ile birlikte kurdukları dernek vasıtasıyla Afrika ülkelerindeki yoksullara 7,5 milyarlık bir yardım yapmış, ama bunu kâfi görmüyor. Dünyadaki büyük şirketlerin hükümetlerle işbirliği yapmalarını, gelirlerinin bir bölümünü karşılıksız insanlığa sunmaları gerektiğini söylüyor. Üstadımız da, “Beşerde zekât düstur-u umumî hâline gelmeli” diyor.

HÜLÂSA
Uzun lâfın kısası İslâmiyet Batıdan doğuyor. Üstadın “Rüyada bir hitabe” konulu eserinde ifade ettiği gibi “Şeriat-ı Ahmediyenin (asm) tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet ise medeniyet-i hazıranın inkişaından inkişaf edecektir” müjdesini yaşayan bir nesiliz bizler.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*