“Kalbimiz Üstadla beraberdir” fikri

Yirmi Dokuzuncu Mektup’un, Altıncı Kısım’da yer alan ve altı desisenin beyan edildiği, altı sayısının tevafukunun göründüğü bu kıymetli risaledeki derslere dikkat çekmek istiyoruz.

İns ve cin şeytanlarının altı desiselerini inşaallah akîm bırakacak ve hücum yollarının altısını seddedecek bu risalenin hemen başında yer alan haşiyede, söz konusu altı desiseye kapılanların içine düştükleri ve savunur hale geldikleri bir fikrî yanlışlığa değiniliyor. Bahsedilen bu fikrî yanlışlık; ”fiillerimiz değilse de kalbimiz Üstadla beraberdir” anlayışı… “O biçareler, ‘Kalbimiz Üstadla beraberdir’ fikriyle kendilerini tehlikesiz zannederler. Hâlbuki ehl-i ilhâdın cereyanına kuvvet veren ve propagandalarına kapılan, belki bilmeyerek hafiyelikte istimal edilmek tehlikesi bulunan bir adamın ‘Kalbim sâfidir, Üstadımın mesleğine sadıktır’ demesi bu misale benzer ki: Birisi namaz kılarken karnındaki yeli tutamıyor, çıkıyor, hades vuku buluyor. Ona ‘Namazın bozuldu’ denildiği vakit, o diyor: ‘Neden namazım bozulsun? Kalbim sâfidir.” İşte, bu hakikatte de görüldüğü üzere, bu desiselere kapılanların bir mazeret ve savunma şeklinde söylemiş olduğu bu ifadelerin bir hakikatinin veya makbuliyetinin olmadığı ve olamayacağı Bediüzzaman Hazretleri tarafından namazda vuku bulan hades örneği ile çok güzel bir şekilde açıklanıyor. Ders verilen hakikatlere karşı gösterilen fikrî ve fiilî aykırılıklar o hakikatlerin aksine olarak kişiyi başka mecralara sürüklediği içindir ki, kalben birliktelik yeterli gelmiyor, yeterliymiş gibi görülmesi ve gösterilmesi de kabul edilmiyor.

“Kur’ân-ı Hakîm’den alıp neşrettiğimiz hakaik-i imaniye ve Kur’âniyeye karşı müdafaa ve mukabele elinden gelmediği için, münafıkane ve desisekârâne iğfal ve hile dâmını (tuzağını) istimal edenlerin hilelerinden bir hile olan ‘Hal, vaziyet ve fiilimiz başka olsa da kalbimiz aynıdır, beraberdir’ gibi aldatıcı cümlelere karşı Risale-i Nur bizleri uyarıyor, uyandırıyor.”

 

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*