Karma eğitim, ideolojik dayatma

EĞİTİM-BİR-SEN Genel Sekreteri Ahmet Özer, karma eğitim kavramına geniş açıdan bakıldığında okullardaki karma eğitim düzeninin bilimselliğe dayanmadığının ve tamamen ideolojik olduğunun görüleceğini vurguladı.

Özer, ABD’de 2008’de bir üniversitenin yaptığı araştırmanın sonuçlarını aktarırken, “Karma okulda okuyan erkeklerin yüzde 55’i sınavı başarıyla verdi. Sadece erkeklerin okuduğu okulda ise başarı oranı yüzde 85” dedi.

Karma eğitim dayatması bitsin
EĞİTİM-BİR-SEN Genel Sekreteri Ahmet Özer, karma eğitim kavramına geniş açıdan bakıldığında karma eğitim düzeninin zaten bilimselliğe dayanmadığı, tamamen ideolojik olduğu görüldüğünü belirterek, “İnsanları tek fabrikadan çıkmış, aynı yeteneklerle imal edilmiş araçlar gibi düşünmenin bilimsel olduğunu iddia eden; zaten bilimden anlamıyor demektir” dedi.

Yeni Asya’ya konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Özer, Türkiye’de karma eğitimin tarihine bakıldığında, 1927 yılında Orta Öğretim Dairesi, karma eğitimi öngören bir tasarı hazırladığını ve Talim ve Terbiye Dairesi’nin karşı çıkmasına rağmen Maarif Vekili Mustafa Necati tarafından karma eğitim uygulamasına başlandığını, Millî Eğitim eski Bakanlarından Metin Bostancıoğlu ise dünyada karma eğitim sorgulanırken, ülkemizde bütün okul ve hatta dershane ve kurslara, bazı istisnaları olsa da, 1999-2000 yılından itibaren bütün eğitim kurumlarına karma eğitim uygulama zorunluluğu getirdiğini anlattı. Özer, şöyle konuştu: “Öğretmenler her bir öğrencinin ihtiyaç ve kabiliyetlerine göre metotlarını ayarlamak zorundadırlar. Kız erkek ayrı okullarda öğretmenler öğrencilerinin ilgi sahalarına göre materyal seçmekte özgürken, karma okullarda kızlar sık sık erkeklerin kabiliyet ve ilgi sahalarına mahkûm olmaktadır” dedi.

Karma eğitim uygulamasına geçilirken karma eğitimin verimliliği tartışılmadığı gibi velilerin istek ve beklentileri de göz önüne alınmadığını da söyleyen Özer, “Bunun da ötesinde demokrasinin hakim olduğu bir ülkede eğitim başarısı, kız erkek farklılıkları ya da diğer bütün gerçekler göz ardı edilse dahi demokratik bir ülkenin demokrat yönetimin, ebeveynlerin kendi öz evlatlarını karma eğitimde okutmama isteğine saygı duyulması ve bunu bir demokratik hak olarak görülmesi gerekir. Bu noktadan hareketle vatandaşın, demokratik eğitim hakkı talebi karşılanmalı, karma eğitim dayatması son bulmalıdır. Vatandaşın isteklerine hayır diyen bir anlayış yerine isteğin bir hak olarak görüp seçenek sunan bir olgunluğa ihtiyaç var. Demokratik bir hak olarak karma eğitimin alternatifi okullar açılmalı, açılabilmeli demokrasi adına karma eğitime dair genelge en kısa zamanda kaldırılmalıdır.”

KARMA EĞİTİM EŞİTLİK İÇİN GETİRİLDİ FOS ÇIKTI

Bu sistemi getirenlerin hedefinin “kadın erkek eşitliği sağlama” olduğunu belirten Özer, “Günümüz eğitimine baktığımız zaman karma eğitimin fos çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelinen noktada eşitlik sağlanamadığı gibi, tam tersi, durum kadınların aleyhine dönüştü. Bu noktada da görülen başarısızlık karma eğitim zorunluluğundan en kısa sürede dönülmesinin zarurî olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.

Mardin Valisi Hasan Duruer, “Güneydoğu’da karma eğitim sebebiyle, aileler 13 yaşından sonra çocuklarını okula göndermiyor. Ayrı sınıflar oluşturulması yerinde olur” dediğini bildiren Ahmet Özer, “Aslında bu sözler, Türkiye gerçeklerinin dile getirilmesinden ibaretti. Fakat, tabular ve zihinlerdeki kompleksli anlayış nedeniyle, kimse bu konuyu tartışmamaktadır. Eğitim-Bir Sen, Diyarbakır, Van, Bitlis, Siirt, Mardin, Batman başta olmak üzere okuma yazma oranı en düşük illerde yüzyüze görüşerek yaptırdığı ankette bulunan ‘Neden kız çocuklarınızı okula göndermiyorsunuz?’ sorusuna velilerin yüzde 60’ı ‘Ahlâkî değerlerimizi korumak istiyoruz, okullardaki eğitime güvenmiyoruz.’ yanıtını vermiştir” dedi.

KARMA EĞİTİM OKULDA, BAŞARIYI DÜŞÜRÜYOR

ÖZER ABD’de 2008 yılında Stetson Üniversitesi’nin yürüttüğü dört yıllık pilot araştırmanın sonuçları son derece çarpıcı olduğunu ifade ederek, “Karma okulda okuyan erkeklerin yüzde 55’i sınavı başarıyla verdi. Buna karşılık sadece erkeklerin okuduğu okulda, aynı sınavdaki başarı oranı yüzde 85’ti. Üstelik demografik yapı, sınıftaki öğrenci sayısı ve  müfredat bakımından iki okul tamamen birbirinin aynıydı!  İlkokul ikiden lise sona kadar 4.200 öğrenci üzerinde yapılan araştırmaya göre kızlar yüzde 39 oranında her gün tacize uğruyor. Yüzde 29’u en az haftada bir taciz görüyor.  Yüzde 89 oranında kız öğrenci, lâf veya geriden hareketle okulda tacize uğruyor. 13-19 yaş grubu arasında bekar kızların doğum yüzde 16 artış olmuş” bilgisini verdi.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*