Köprü insan haklarını tartışıyor

İnsan, hilkat ağacının en mükemmel meyvesidir ve Yüce Yaratıcı’nın istisnasız bir şekilde tam bir eşitlik ve adaletle insanlık ailesinin her bireyine tanıdığı haklara sahiptir. İnsan olarak yaratılmanın bir gereği olan bu haklar için insanlığın yüzyıllarca mücadele etmesi ve hâlâ ediyor olması insanlık o­nuru açısından önemlidir. İnsan hakları kavramı, baskın fizikî güç karşısında hakkın, doğrunun, iyiliğin ve faziletin üstünlüğünü ifade etmesi bakımından incelenmeye değer bir kavramdır. Üç aylık fikir dergisi Köprü, Güz 2006 sayısını bu konuya, “İnsan Hakları”na ayırmış.

Dergide şu sorulara cevap aranıyor:

“İnsan hakları” nedir, gücünü nereden almaktadır? Bu kavramın çıkış noktası nedir? İnsan o­nurunun insan hakları açısından önemi nedir? İnsan hakları kavramı doğal hukuk/ilâhî hukuk açısından nasıl değerlendirilebilir? İnsan hakları nasıl korunmalıdır? Hukukun üstünlüğünün insan haklarının korunması açısından önemi nedir? Bediüzzaman’ın görüşlerini insan hakları açısından nasıl değerlendirebiliriz? Demokrasi ve insan hakları arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Adalet ile insan hakları arasındaki ilişki nedir? Ferdî ve toplumsal hayatın her alanında adaletin hakim kılınmasının insan hakları açısından önemi nedir? İnsan hakları fikrinin çoğu kez mevcut inanışlar, hukuk düzenleri ve siyasî güçle çatışmasının sebepleri nelerdir? Akıl ve vicdanın insan haklarının gerçekleştirilmesindeki rolü nedir? Dinî öğretilerin bu husustaki katkısı nedir? Din ve vicdan hürriyetini insan hakları açısından nasıl değerlendirmek gerekir? İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde “başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilme” olarak tanımlanan özgürlüğü Bediüzzaman’ın özgürlük anlayışı ile nasıl karşılaştırabiliriz?

Köprü, bu ve benzeri soruları, Prof. Dr. Ali Köse, Prof. Dr. Ali Bakkal, Prof. Dr. Hayreddin Karaman, Doç. Dr. Recep Şentürk, Ahmet Demirhan, Dr. Recep Ardoğan, Yrd. Doç. Dr. İsmail Taşpınar, Prof. Dr. Mehmet Altan, Doç. Dr. Nuri Çakır, Ahmet Dursun, Av. Mustafa Ercan, Prof. Dr. Musa Kâzım Yılmaz, Prof. Dr. Ziya Kazıcı, Mustafa Said İşeri’nin makaleleriyle masaya yatırıyor. Dergide, Bediüzzaman Said Nursî’nin bu konudaki görüşlerine de yer verilmiş.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*