Menderes’e rahmet darbecilere lânet

MİLLET İRADESİNE VURDUKLARI DARBEYİ İDAMLARLA KANA DA BULAYAN 27 MAYISÇILAR LÂNETLE HATIRLANIRKEN, ADNAN MENDERES VE ARKADAŞLARI RAHMET DUALARIYLA ANILIYOR.

İdam ipinin dahi parasını aldılar

BUGÜN milletin oylarıyla seçilmiş bir Başbakan iken 27 Mayıs darbesiyle devrilen Adnan Menderes’in, darbeciler tarafından kurulan düzmece mahkemenin kararıyla idam edilişinin 59. yıldönümü. Bir gün önce de Menderes hükümetinin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilmişti. Cunta, idamda kullanılan ipin parasını dahi ailelerinden tahsil etmişti.

Darbeciler lanetle, onlar rahmetle

Bugün 27 Mayıs darbecilerini de, Yassıada Savcısı Egesel’i de, hâkimi Başol’u da, yapılan zulümlerin diğer ortaklarını da hatırlayan yok. Hatırlayanlar da hiçbirini hayırla yâd etmiyor, lânetliyor. Ama Menderes’in ve arkadaşlarının adı her yerde hayırla yâd ediliyor, rahmetle hatırlanıyor. Hatıraları her zaman milletin gönlünde duruyor.

Mehmet Kara’nın ‘İslâm Kahramanı’ hayırla yâd ediliyor başlıklı yazısı:

‘İslâm Kahramanı’ hayırla yâd ediliyor

Bugün, 27 Mayıs 1960 kanlı darbesi’nden sonra kurulan uyduruk mahkemelerin idam ettiği merhum “İslâm kahramanı” Adnan Menderes’in idam edilmesinin yıl dönümü…

27 Mayıs darbesini yapanlar “Türk ordusu bir kere daha tarihî bir vazife karşısında bulunuyor. Bu vazife; dâhilde memleketi buhran ve felâkete sürüklemek isteyen hırslı politikacıların elinden kurtarmaktır…” diyerek, inanç hürriyetini sağlayan, ilk icraatı olarak ezanı aslına çeviren, din dersini okullarda okutmaya başlayan, demokrasinin kurallarını oturtan, Türkiye’de kalkınma hamlesi başlatan Demokrat Parti iktidarına karşı askerî bir darbe yapmıştı. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti’nin “ülkeyi gitgide bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü” gerek- çesi ile ordu içerisinde bir grup subay 27 Mayıs 1960 sabahı ülke yönetimine el koymuş ve darbe Türkiye’de gerçekleşmiş ilk askerî müdahale olmuştu.

DEMOKRASİ İÇİN KARA LEKE

37 subaydan oluşan Millî Birlik Komitesi bu harekât ile anayasa ve TBMM’yi feshetmiş, siyasî faaliyetleri askıya almış, Cum- hurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere birçok Demokrat Parti’liyi tutuklatmıştı. Genelkurmay Başkanı Org. Rüştü Erdel- hun dahi tutuklananlar arasındaydı. Genelkurmay başkan- lığını yürüttüğü sırada askerlerin siyasete karışmasına ve askerî cuntalara karşı çıkması ile tanınan Erdelhun, Yassıada Mah- kemesi’nde yargılanıp idama mahkûm edilmiş, bu hüküm daha sonra ömür boyu hapse çevrilmişti. Erdulhan daha sonra Cemal Gürsel tarafından serbest bırakılmıştı. Yassıada Mahkemeleri’nde 14 DP’li idama mahkûm edilmiş, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan idam edilirken, diğer ölüm cezaları müebbet hapis cezasına çevrilmişti. Adnan Menderes’in 17 Eylül 1961, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ise İmralı Adası’nda 16 Eylül 1961 günü idam edilmişlerdi. Bu yüzden 1960 ihtilâli yıllar sonra bile “kanlı darbe” olarak hatırlanmaktadır.

 

DARBECİLER AYNI GÜNLERDE ÇANKAYA KÖŞKÜNDE DÜĞÜN YAPTILAR!

Darbenin “kudretli albayı” Alparslan Türkeş’in oğlu eski bakan Tuğrul Türkeş, komutanların çocuklarının Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in evsahipliğinde Çankaya Köşkü’nde düğünle(!) sünnet yaptığını anlatması darbeci zihniyetten ibretlik bir hatıradır. Halkın seçtiği iktidarı kanlı bir darbe ile devirenler aynı günlerde düğün yapması da darbecilerin zihniyetini ortaya koymuştu.

AİLESİNDEN İDAM İPİNİN PARASINI ALDILAR

Darbecilerin Menderes’in ailesinden, cellât parası, kefen para- sı, ip parası, yemeğin parası olarak 150 lirayı kuruşu kuruşuna tahsil edilmişti. Hem asıp hem de astığı ipin parasını alması ancak darbecilere yakışan bir dav- ranış olmuştu.

20 YIL BOYUNCA “BAYRAM” OLARAK KUTLANDI

27 Mayıs darbesinin 20 sene boyunca bayram olarak kutlaması demokrasi tarihimiz için utanç vesilesi olmuştu. Menderes, Zorlu ve Polatkan, Türk demokrasi tarihi için utanç verici bir kararla idam edilmesini “bayram” olarak ilân edenler bugün “hayırlı yâd edilmezken, milletin maddî ve manevî ihtiyaçlarını karşılayan Menderes ve arkadaşlarını unutmaması milletin demokrasiye verdiği önemi gösteriyor.

Yassıada Mahkemeleri tam bir hukuk faciasıdır, hukuk katledilmiştir. Türkiye dünyada itibar kaybetmiş, Türkiye’de demokrasinin, demokratikleşmenin önü- nü tıkamıştır.

İLK İCRAATI EZANI ASLINA DÖNDÜRMEKTİ

Milletin verdiği yetkiyi hazmedemeyenlerin aslında kabul- lenemedikleri şey, Menderes hükümetinin ilk icraatı olan ve halkın hiç benimsemediği Arap- ça ezan yasağının kaldırılması ile ilgili kanun tasarısının TBMM’ye sunulmasıydı. Müslümanlığın şiarlarından birisi  olan ezan, tam 18 yıl boyunca “Tanrı uludur” şeklinde camilerde zorla okutturulmuştu. Menderes hükümetinin Meclis’teki ilk kararı ile ezan aslına dön- dürülmüş, milletin istediği olmuştu. Bundan bir ay sonra da 5 Temmuz tarihinde radyolarda dinî programlar yayın yasağı kaldırılmış ve yeni camilerin yapımına başlanmıştı.

MENDERES VE ARKADAŞLARI HAYIRLA YÂD EDİLİYOR, DARBECİLER LÂNETLENİYOR

Yassıada Savcısı Selim Egesel’i, hâkimi Salim Başol’u hatırlayan yok. Hatırlayanlar da hayırla yâd etmiyor, lânetliyor.

Ama 17 Eylül 1961’de darbecilerin idam ettiği merhum Adnan Menderes’in ve arkadaşlarının adı bugün her yer de hayırla yâd ediliyor rahmetle hatırlanıyor. Her zaman milletin gönlünde duruyor. Millet duâlarında hep hatırlıyor…

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*