Meyve Yüklü Ağaçlar

Fotoğraf: Abdullah Efe

 

Ağaçlar, meyve yüklü ağaçlar,
Uzatmış ellerini al tat der gibi.
Ağaçlar, meyve yüklü ağaçlar.
Herkes yer kendi kısmetini.

Bahar gelince yeşerir ağaçlar.
Rengârenk çiçekler açar.
Dünya nimeti olarak insanlara
Türlü, türlü meyveler sunar.

Kendisi toprakla beslenir.
En güzel yemişi insana verir
Toprağa baksan bir marifeti yok.
Meyveler gaybdan bir hazinedir.

Her bir ağaç Allah’ın adına
Tablacılık eder biz kullara.
Meyvelerle doldurur ellerini
Şükür gerekir bunlara

Benzer konuda makaleler:

1 Yorum

 1. Sual: Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah, ne fiat istiyor?

  Elcevab: Evet o Mün’im-i Hakikî, bizden o kıymettar ni’metlere, mallara bedel istediği fiat ise; üç şeydir. Biri: Zikir. Biri: Şükür. Biri: Fikir’dir. Başta “Bismillah” zikirdir. Âhirde “Elhamdülillah” şükürdür. Ortada, bu kıymettar hârika-i san’at olan nimetler Ehad-i Samed’in mu’cize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derketmek fikirdir. Bir pâdşahın kıymettar bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp, hediye sahibini tanımamak ne derece belâhet ise, öyle de; zâhirî mün’imleri medih ve muhabbet edip, Mün’im-i Hakikî’yi unutmak; ondan bin derece daha belâhettir.

  Ey nefis! böyle ebleh olmamak istersen; Allah nâmına ver, Allah nâmına al, Allah nâmına başla, Allah nâmına işle. Vesselâm.

  Bedîüzzaman
  Said Nursî
  (R.A.)

  ***

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*