O (asm) olmasa idi?

Yıl 571…
Rebiülevvel ayının 12’nci gecesi…
“Âlemlere rahmet olarak gönderilen” bir çocuk dünyaya geliyor.
İnsanlık vahşette sırtlanları geçmişti…
Diri diri çocuklar toprağa ve kuma gömülüyordu.
Asırların ve çağların beklediği Peygamberdi (asm).
Doğduğu anda konuştu.
“Ümmetî, ümmetî.”
Mahşerde herkesin:
“Nefsî, nefsî” dediği zaman yine:
“Ümmetî, ümmetî” diyecek tek insan…
Bütün peygamberlerin reisi,
Bütün ümmetin rehberi,
Bütün müceddidlerin yol göstericisi…
Hayattaki gibi tasarrufu devam eden…
Rüyalara giren,
Her getirilen salâvattan haberdar olan…
Doğduğu an bir çok olay meydana geldi.
Sava Gölünün suyu çekildi.
Kisra Sarayının burçları yıkıldı,
Âlem O’na (asm) selâm verdi.
Her cihette eşsizdi…
Ondan (asm) sonra ne olacaktı?
O nur sadece Asr-ı Saadet’te mi kalacaktı?
Hayır.
Kalmadı..
O Nur asırları ve günleri aydınlattı.
Ondan sonra bir peygamber gelmeyecekti. Ama tebşir-i Nebevî ile her asır başında dini tecdid edecek bir müceddid gönderilecekti.

Öyle de oldu.
Her gelen müceddid, vazifesini tamamı ile yerine getirdi.
Ve zamanımıza kadar geldi.
İnkâr karanlıklarına karşı Kur’ân’ın nurunu âleme ilân edecek bir müceddid geldi.
Kendisine âmirâne emir verildi:
“İ’câz-ı Kur’ân’ı beyan et!”
Emir büyük yerden gelmişti…
Ve emir yerine getirildi.
Nurlar sadece vatan sınırlarında kalmadı.
Dünyaya yayıldı.
İlk okuyanlar hayrete kapıldı.
Zor hizmetlerin, meşakkatleri de zordur. Ama o bunlara göğüs gerdi.
“Ben de Kur’ân’ın sönmez ve söndürülmez manevî bir güneş olduğunu kâinata ispat edeceğim“ dedi.
Ve ispat etti.
Bu nur, o nurun asrımıza yansıması oldu.
“Kur’ân’ın irşadı ile ve Resûl-i Ekrem’in (asm) dersi ile…” sözleriyle başlamış ve risaleleri yazdırmıştı.
***
Hz. Resûlullah’a (asm) medyunuz, O’na (asm) duâcıyız:
Essalâtü vesselâmü aleyke Ya Resûlallah!
Âlem, O’nun (asm) hürmetine yaratıldı.
Kâinattan maksat O (asm) idi.
Ağaç nasıl meyvesi içinse; hilkat şeceresi de en mükemmel meyvesini onunla verdi.
Yolumuzu aydınlattı.
Âlemimize nur saçtı.
Bizi karanlıklardan kurtardı.
Yine O’nun (asm) şefaatine muhtacız.
Bu vesile ile gecenizi bütün rûh-u canım ile tebrik eder, müstecab duâlarınızı beklerim.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*