Risale-i Nur eserleri ve devlet…

alt

-Hakikat iki şeye muhtaçtır. Biri onu dillendiren, diğeri onu anlayan-

Tahrip ve tahkir edilerek özünden koparılmak istenen; devlet ve milleti adına en sağlam istinatgâhı olan sarsılmış manevî değerlerini yeniden ihya adına sahiplenen muhteşem kültür hazinesi eserlere böylesine uzak ve bigane kalan bir başka ülke, zihniyet mekanizması bizden başkasını bilir misiniz?

Koca ülkenin meselesine hakim olan antidemokratik ve olumsuz zihniyet marifetiyle, geçmiş ile geleceğin köprülerinin sağlam atılması ve kültürlerin mezc edilerek istikbale yürümenin önünde, ülke ve insanın motivesini bozmuştur.

Ülke ve insanının sağlam temeller üzerinde yaşayarak hayatiyetini devamı adına çıkış yolu olarak gösterilen bütün değerleri inkâr politikalarıyla tenkit edip kabullenmeden kötüleyen malûm zihniyet, kendi bozuk varlığını kabul ettirmek için başka bütün değerleri de ret ederek yok saymıştır.

Beşer âlemini bir bütün olarak kucaklayarak çağımızda doğru İslâm adına evrensel yenilik ve hakikatlerle mücehhez, Kur’ân’a dayalı olarak te’lifine Bediüzzaman Hazretlerinin mazhar olduğu Risale-i Nur eserleri de bu bağlamda sürekli dışlanmış, zararlı eserler olarak lanse edilerek devlete hakim zihniyet tarafından inkâr politikalarıyla yok edilmek istenmiştir.

Çağın gereği içinde, bütün ihtiyaçlara cevap veren Risale-i Nur mahiyet itibariyle bir Kur’ân tefsiridir.

Malûm tefsirlerde bulunan kelime ve cümlelerin manasını beyan ve izah tarzının dışında Kur’ân’ın hakikatlerini akıl ve mantığa dayanan kuvvetli delillerle izah ve ispat eden tefsirler kısmından olan Risale-i Nur’lar, özellikle maddeci felsefenin yolunu kesmiştir.

Devlete hakim zihniyetin yakın tarih içinde Cumhuriyetin manevî temellerini rafa kaldırarak maddeci bir felsefenin izlerini de eğitim sistemine hakim kılmakla, yapmak istediği din ve maneviyattaki tahriplere mukabil Risale-i Nur eserlerinin ülkemiz ve insanımızın öz kültürüne uygun ve fıtrî olan bu eserlerle, meydana getirilen hadiseye şiddetle karşı çıkmakla, tahripkâr yapının hedefe ulaşmasını engellemiştir.

Risale-i Nur’ların yayılması yönünde müellif-i muhteremine reva görülen bunca eza ve cefanın altında bu ülke ve insanının bir bütün olarak manevî değerlerinden soğutmaya ve kendi ruhsuz anlayışlarını idame ettirmeye yönelik faaliyetler, bu menfur oyunun sadece parçası olmuştur.

Yönetim ve müesseselere hakim sakat zihniyetin mevcudiyetindeki izlerin çok uzun bir süredir devam etmiş olmasının hoşnutsuzluğu, insanımızın hayatına ve devletimizin bekasına sirayet etmiştir.

Devlet varlığını ayakta tutan ve önemli hassasiyetlerden olan demokratik yapı, manevî zenginlikler, kalkınmışlığın önünün açılması, ekonomik özgürlükler ve şahsî–manevî gibi unsurlara geçmişine yakışır bir biçimde, özüyle özdeşleşmiş bir yapının muhafazasına mutlaka riayet edip dikkatle sahiplenmelidir. Risale-i Nur’lar gibi serapa doğru İslâm ve İslâma dayalı doğruluğu esas alan, ilim, kültür, iman, kişisel gelişim, doğru eğitim, kaynaşma, kendisiyle barışık yaşama ve demokratik bir sistemin tesisi gibi, ehemmiyetli kural ve kaidelere katkısı olan bu muhteşem kültür eserlerine sahip çıkılarak, geçmişte maksatlı yapılan menfi dayatmalara karşı ürkekliği, korkaklığı ve bilinçsizliği bir kenara bırakıp herkesin sahiplenmesi gerekmektedir.

Devlet elindeki mevcut imkânlardan yararlanarak, ülkenin doğru istikametteki birlik ve beraberlik, tarihiyle barışık ileriye dönük mükemmel projelerle, mücehhez insanlığın yararına, evrensel kaidelere açık olan Kur’ân hakikatleri Risale-i Nur’lardan ülkemiz ve bütün insanlığın faydası adına sahip çıkarak anlatılması yolunu aramalarıdır.

Bediüzzaman gibi millî kahraman, vatanperver ve çağını eserleriyle kucaklayan bir dehaya ülkemiz ve insanımız adına sahip çıkarak, onun o yüksek fikirlerinden istifade etmenin ve ettirmenin zamanı gelmiş ve hatta geçiyor bile…

Hak ve hakikat adına, tarihin şahitliği karşısında bu hususta bildiklerimizi söylemiş olalım da gerisi size ait olsun ey koca devlet, ey yönetim!

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*