Sakin, mütebessim ve mesut bir ruh: Şaban Döğen

—Vefatının birinci yıldönümü münasebetiyle rahmetle yâd ediyoruz—

Risâle-i Nur Talebesi, örnek bir eğitimci, velud bir yazar, cesur bir nâşir, gayretli bir müessis, (*) yorulmaz bir hizmet eri, soyadıyla gayrimütenasip bir beşer…

Bunlar, merhum Şaban Döğen (1952-2009) için ardından söylenenlerden bazıları. Hepsinin doğruluğuna şahidiz, değil mi?

 

Bundan bir sene önce 4 Kasım 2009’da 57 yaşındayken vefat eden Şaban Döğen’i tanıma şerefine erenlerdeniz Elhamdülillah… 1990’lı yılların başında kurduğu “Gençlik Yayınları” adı altında neşrettiği kitaplardan birkaçında dizgi ya da tashih noktasında katkımız olmuştu. Aynen, dostlarının sitayişle bahsettikleri şahsiyette bir kimseydi; onu hep “güzellikleriyle” hatırlıyoruz, hatırlayacağız…

Müellif olarak 40 kitabın sahibi olan Şaban Döğen’in şaheseri, şüphesiz, 1980’li yıllarda neşredilen “Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisi”dir. (Şubat 2004’te, mevzuubahis eser gözden geçirilmiş ve yeniden tertiplenmiş olarak, “Müslüman İlim Öncüleri” ve “İlme Yön Veren Müslüman İlim Adamları” adıyla tekrar neşredilmişti.) Bu ansiklopedi sayesinde, Türkiye’de bilmem kaç nesil sonra Müslümanların özgüveninin geri geldiğini söylemek, abartılı olmasa gerek! Çünkü bu memlekette uzun yıllar, eğitim-öğretimde ve basın-yayında, “ilim öncüleri/mucitler/kâşifler” nâmına hep Batılı ilim adamları nazara verilerek, ilmin asıl sahipleri olan Müslümanlar göz ardı edilmişti. Elbette bu bir yanılgı ve de yanıltmacaydı! Nitekim bu yanlış/“sakat” eğitim-öğretim ve neşriyat anlayışından, Şaban Döğen vb. muhakkik/müdekkiklerin yaptığı tahşidat sayesinde dönüldü, dönülüyor. Şimdi her yerde hak yerini buluyor Elhamdülillah. Bu bağlamda, Şaban Döğen’in eseri bir dönüm noktasıdır.

Rahmetlinin, “ilgi sahamız” mucibince dikkatimizi çeken kitapları ise şunlar oldu (yayın sırasıyla):

*Risâle-i Nur’dan Vecizeler (1994),

*Söz Bediüzzaman’ın (1996),

*Mehdi ve Deccal (1996),

*Bir Hak ve Hakikat Kahramanı: Bediüzzaman (1997),

*Risâle-i Nur ve Tarikat (1998/ikinci baskı),

*Bediüzzaman Diyor ki (2000),

*Dünya Risâle-i Nur’u Okuyor (2001),

*Bediüzzaman’dan Özlü Sözler (2008)…

Zikredilenler Üstad Bediüzzaman ve şaheseri Risâle-i Nur Külliyatı ile ilgili ya da ondan istifadeyle hazırlanmış olan kitaplar.

Müsaadenizle bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse…

Risâle-i Nur’dan Vecizeler: Üstad Bediüzzaman’ın Risâle-i Nur Külliyatı “taranarak hazırlanan eserde, yüz’ü aşkın başlık ve bu başlıklar altında alt başlıklar ve her birinde birçok vecize yer alıyor.” Eserin sonunda ise geniş bir lügatçe bulunuyor.

Söz Bediüzzaman’ın: Üstad’ın “değişik konulardaki tespit, teşhis ve tedavilerini ele alan” eser, onun “ilimden medeniyete, geri kalmışlıktan kalkınmaya, hürriyetten milliyete kadar çeşitli sahalardaki fikirlerinin (güzel) bir sentezi” gibi…

Mehdi ve Deccal: “Deccal,” “Hz. İsa [as]” ve “Hz. Mehdi [ra]” gibi bölümleri muhtevi eserde, konuyla ilgili sorular cevap buluyor. Ayrıca son bölümle bağlantılı olarak “Risâle-i Nur’da Mehdilik” konusuna yer veriliyor.

Bir Hak ve Hakikat Kahramanı Bediüzzaman: Eserde, “Bediüzzaman’ın hayranlık ve takdir dolu harika mücadelesi, hayatından örneklerle verilmeye çalışılıyor” ve onun “âlem-i İslam’ın yüzünü ağartan gerçek bir kahraman, büyük bir mücahit, dâhi bir âlim, ideal bir Peygamber [asm] vârisi olarak görev yapan kişiliği” tanıtılıyor.

Risâle-i Nur ve Tarikat: “Tarikat ile Risâle-i Nur’un mahiyetlerini, benzerliklerini, farklılıklarını anlatan” eser, “Tarikat ve Tasavvuf” ile “Risâle-i Nur Mesleği” başlıklı iki bölümden meydana geliyor. (Çalışma, Yeni Asya Neşriyat tarafından neşredilmiş.)

Dünya Risâle-i Nur’u Okuyor: Eser, “Risâle-i Nur’un dış dünyadaki [âlem-i İslâm, ABD, Avrupa ve Rusya] yankılarını, etkilerini ve düşünen kafaların tesbitlerinden anekdotları konu alıyor.”

(Yukarıda listelediğimiz eserlerden “Bediüzzaman Diyor ki” ve “Bediüzzaman’dan Özlü Sözler” elimizde olmadığından, muhteva noktasında not düşemedik.)

Vefatından sonra, kendisi gibi öğretmen olan oğlunun, Gençlik Yayınları’nın “Şaban Döğen” imzalı kitaplarını başka bir yayınevine teklif ettiğini duymuştuk. Şimdilerde orada Şaban Döğen kitaplarının yeniden neşredildiğini görüyor ve mutlu oluyoruz! Ancak bunların tamamının neşredilip neşredilmeyeceği konusunda net bilgimiz yok.

Şaban Ağabey, şimdi Çorum/Kargı’daki kabrinde, berzah âleminde beraber olduğu Peygamberimiz (asm) ve Üstadımız ile, yeniden dirilişi bekliyor. Cenâb-ı Hak’tan muradımız, onlarla birlikte bütün ehl-i imanın cennette buluşması!

Dipnot:

(*) Sayın Mustafa Ongun’un, “Yeni Asya”nın 10 Kasım 2009 tarihli nüshasındaki yazısından, yavru vatan KKTC’deki Nur dershanesi ve Yeni Asya bürosunun kuruluşuna merhum Şaban Döğen Hoca’nın önayak olduğunu öğreniyoruz. Rahmetli, 1978 yılındaki askerlik vazifesi sırasında bile boş durmamış, “hizmet-i Nuriye” için koşturmuş.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*