Soma ateşi ve düşündürdüğü

Şu fani hayatta vuku bulan acı tatlı her hadisede iki ciheti dikkate almak lâzımdır. Birisi, Kader dediğimiz İlâhî program. Diğeri ise, beşer elinin o hadiselerdeki mevcudiyetidir.

Ülkemizi yasa boğan Soma’da meydana gelen, üç yüz bir vatandaşımızın vefatıyla sonuçlanan hadiseye de bu cihetten bakmak iktiza eder.

Soma ateşinin kıvılcımlarında mutlaka beşer elinin hatası mevcuttur. Hatalardan neş’et eden ihmallerin sorumluları sigaya çekilmeli, Allah muhafaza gelecekte de böyle bir felâket yaşanmaması için gerekli tedbirler mutlaka alınmalıdır.

Cereyan eden acı hadisenin veya evlere ve barklara düşen bu ateşin bir ciheti de şüphesiz kader boyutudur.

Kader, teslimiyet içerisinde inanmamız gereken imanî bir rükûndur. Allah’a iman noktasında sabırla dolu bu hassasiyet, insan hayatında büyük önem arz etmektedir.
Bediüzzaman Hazretleri “Kader” esasını izah ederken bir yerde şu ifadeleri kullanır ve der ki:

“Kader, ilm-i ezelîden olduğu için; ilm-i ezelî, hadîsin tâbiriyle, manzâr-ı âlâdan, ezelden ebede kadar her şey, olmuş ve olacak, birden tutar, ihâta eder bir makam-ı âlâdadır.” (Sözler, 430)

Evet, Kader-i İlâhinin tecellileri olan her hadisede “ilm-i ezelinin” izlerini ve yüzlerini tefekkür edip düşünmek gerekmektedir.

Madem yaratıcımız, Hâlıkımız ve Malikimiz birdir ve O da Cenâb-ı Hak’tır. Buna kat’iyen iman etmemiz gerekmektedir.

Hadiseler karşısındaki hareket tarzı, yine O’na yönelip sabır içinde duâ ve tevekkül hali olmalıdır.

Dünyevî cihet itibariyle yapılması gerekenlerin de mutlaka yerine getirilmesi gerekir.

Yazımızı Bediüzzaman Hazretlerinin şu rahatlatıcı satırlarıyla bitirelim. Diyor ki:

“Kazâ ve kaderine itirazı işmam eder bir tarzda ah, of edip şekvâ etmek, bir nevi kaderi tenkittir, rahîmiyetini ithamdır. Kaderi tenkit eden, başını örse vurur, kırar. Rahmeti itham eden, rahmetten mahrum kalır.” (Lemalar 23)

Soma ateşi çok acı bir gerçektir. En büyük hakikatı ise, vefat edenlerin şehiden cennetlik oluşlarıdır.

Allah rahmet etsin, kalanlara da sabır ihsan eylesin.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*