Tesanüdü sarsmayınız

Bediüzzaman Hazretleri’nin bazı ikazlarını zikredelim.

“Sakın, sakın dünya cereyanları, hususan siyaset cereyanları ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasın. Karşınızda ittihad etmiş dalâlet fırkalarına karşı perişan etmesin“ şimdi ehl-i İman, değil Müslüman kardeşleriyle, belki Hıristiyanın dindar ruhanileriyle ittifak etmek ve medar-ı ihtilâf meseleleri nazara almamak, nizâ etmemek gerektir.”

Vatanımızın her tarafında fedakârane çalışan Yeni Asya hizmet kahramanlarını çürütmekle cemaatimizi dağıtmak gibi (Cenâb-ı Hakk’ın İnayetiyle yapamayacaklar.) bu gizli münafıkların planlarına bilerek veya bilmeyerek ortak olanlar düşünsünler ki hizmete büyük hıyanet etmiş oluyorlar.

İman hakikatlerini neşretmek için çok geniş bir alan varken, düne kadar beraber hizmet ettikleri samimî hizmet ehli kardeşlerini Siyaset veya tarafgirlik yüzünden çürütmeye kalkmak, bahsettiğimiz gizli mü- nafıkların planlarının tatbikini kolaylaştırmaktan başka birşey değildir.

Hazret-i Üstad tesanüdü sarsıcı hareketlerden Nur Talebelerini menederken şöyle demektedir. “Şimdi en ziyade bizi ve Nurları vurmak ve sarsmak için en fena plân Nur Talebelerini birbirinden soğutmak ve usandırmak meşreb ve fikir cihetinde birbirinden ayırmaktır. “

Peki bütün bu uyarıları nazara almayıp dün beraberce hizmet ettiği dâvâ arkadaşına bugün siyasilerin ve tarafgirlerin hatırı veya akıl tutulması yüzünden seviyesizce hücum edenleri muhakemeli ve insaflı olmaya dâvet ediyoruz. Gelin köprüleri atmayın yoksa istesenizde zor dönersiniz.

Hasan Şen

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*