Adalet niyetiyle zulmeden padişah

altBir zaman, cerbezeli bir padişah, adalet niyetiyle çok zulüm ediyormuş.

Bir muhakkik âlim ona demiş:

“Ey hâkim! Sen, raiyyetine adalet namıyla zulüm ediyorsun. Çünkü tenkitkârâne cerbezeli nazarın, zamanen müteferrik kusuratı, birden toplar, bir zamanda tasavvur edip, sahibini şiddetli bir cezaya çarpıyorsun. Hem, bir kavmin müteferrik efradından vücuda gelen kusuratı, o tenkitkâr cerbezeli nazarında topluyorsun. Sonra o perde ile, o taifenin her bir ferdine karşı bir nefret, bir hiddet size gelir; haksız olarak onlara vurursun. Evet, senin bir sene zarfında attığın tükürük, bir günde senden çıkmış bulunsa, içinde boğulacaksın; müteferrik zamanda istimal ettiğin sulfato gibi acı ilâçları, bir günde birkaç kişi istimal etse, hepsini de öldürebilir. İşte aynı bunun gibi, mehasinin ortalarında bulunmasıyla, ara sıra kusuratı setretmek lâzım gelirken, sen, raiyyetine karşı kusuratı izale eden mehasini düşünmeden, cerbezeli nazarınla müteferrik kusuratı toplayıp, ağır ceza veriyorsun.”

İşte o padişah, o muhakkik âlimin ikazatıyla, adalet namına yaptığı zulümden kurtuldu.

B. S. Nursî Tarihçe-i Hayatı, Eskişehir Hayatı, s. 267

LÛ­GAT­ÇE:
cerbezeli: Demagoji yapan, lâf cambazı.
efrad: Fertler.
ma’dum: Yok olmuş.
muhakkik: Tahkik sahibi, inceden inceye eleyip tahkik eden.
müteferrik: Çeşitli.
raiyyet: Halk, vatandaş.
tervîc etmek: Kıymetini
arttırmak, teşvik etmek.
zamanen müteferrik: Farklı zamanlara yayılmış.
zîr ü zeber: Alt üst etmek.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*