Aile hayatında modelimiz kim?

Aile yuvası kurmamızın sebeplerinden birisi, hayat yolunda birlikte yürümektir. Uzun bir sefere çıkan, mesafeye göre hazırlık, plan, program yapar.

Eşler olarak, yalnız dünya değil, ebedî mutluluğun yolculuğuna birlikte çıkmaya karar verildiğine göre; hayat şartlarını bilen iyi bir kılavuz, şaşmaz ve şaşırtmaz bir rehber bulmalı, plan ve program ile gerekli hazırlıklar yapılmalı değil mi?

Kimi insanlar model, örnek olarak felsefecileri, kimi modacıları, kimi artistleri, kimi hopçu-popçuları seçer; hayat programını onlara göre ayarlar. Hatta, giyim-kuşamda da onları taklit eder.

Her Müslüman kendisine şu soruları sormak durumunda: Müslüman bir aile fertleri olarak kimi örnek almalıyım? Aile hayatını kime göre dizayn etmeliyim? Rehberim, kılavuzum kim olmalı?

Elbette cevabı şöyledir: Dost-düşmanın ittifakıyla en güzel ahlâkta olan Peygamberimizi (asm) ve Asr-ı Saadet’in huzur ve mutluluğun sembolü Sahabileri…

“Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim”, diyen Peygamberimiz (asm) mükemmel bir rehber ve yol göstericidir. Her hali doğruluk üzerinedir. Söz, davranış, hal ve mimikleri bile, “Hiç şüphesiz sen pek büyük bir ahlâk üzerindesin”1 beyanını ispat eder.

Aile hayatında da Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye yegâne hayat programımızdır. Ebedî şaşmaz ve şaşırtmaz kılavuzumuz Hz. Muhammed (asm) ve modelimiz Asr-ı Saadettir. Yolumuzu bulmak için gökteki yıldızları değil, yerden göğe yükselmiş Peygamber yıldızlarını gözlemlemek gerekir!

Zira, Peygamberimiz (asm) aynı zamanda şefkatperver bir eş, bir aile reisidir. Aileyi ayakta tutacak, olumsuz halleri engelleyecek bütün prensip ve kaideleri koymuştur. Hatta, en mahrem meseleleri bile, en ince detaylarına kadar fiilen ve kavlen göstermiş, açıklamıştır.

Onun tebliğ ettiği ittiba ettiği İslâm ahlâkı; insanı ruhlar âleminden ölümüne kadar yüzlerce güzel duygu ve hasletlerle donatır. Çalışmaktan dinlenmeye, yemekten içmeye, uyumaktan gezmeye, konuşmaktan susmaya ve sâir davranışlarına kadar, kime nasıl, hangi ölçülerde yaklaşmak gerektiğini en ince detaylarına kadar ahlâkî prensipler, normlar, ölçüler getirir. Olumlu/olumsuz duyguları sınırlarını belirler.

Dipnot
– 1: Kalem Suresi: 4

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*