Ali İhsan Tola Ağabeyi Hakk´a uğurlarken…

Ali İhsan Tola
Taşıyla, toprağıyla mübarek Isparta’dan bir yıldız daha kaydı ahiret âlemine. Ruhu şad, makamı Cennet olsun inşaallah. (Âmin)

Isparta’nın Osmanlı ve Türk tarihinde hem manevî, hem kültürel, hem siyasî, hem de asıl önemlisi Risâle-i Nur tarihinde çok önemli bir yeri vardır.

Zamanlar, şahıslar ve olaylar mekânlara önemli mânâlar yükler.

Nur dâvâsında da, erbâbının malûmu olduğu üzere, “hanedanların” önemli bir yeri vardır.

Emirdağ’da “Çalışkanlar Hanedanı”,

İnebolu’da “Çelebiler Hanedanı”,

Ve Isparta’da “Tolalar Hanedanı”…

Isparta denince Nur dâvâsı ve Nur Talebeleri arasında Senirkent’i ve Tolaları hatırlamamak mümkün değil.

Tolalar, Senirkent’in ve mübarek Isparta’nın bahtiyar sülâlesi. Hak aşığı, sadakat timsâli mübarekler kafilesinin sadık ve çilekeş hadimleri, hizmetkârları. Asırlara uzanan mübarek ve şanlı bir geçmiş.

Bu fedakâr hanedanın, Bediüzzaman’ın ve Nur Talebelerinin yardımına koştuğunu bu millet çok iyi biliyor. Zaten dünkü cenaze merasimiyle de bunu bihakkın ifade etmiş oldu.

Bu mübarek sülâlenin Nur dâvâsına olan “hizmet halkası”, 1944’teki Tarihî Denizli Mahkemesi’nin kararında imzası bulunan heyette yer alan, Tola ailesi ve bu ailenin akrabalarından olan vatanperver münevver Hesna Şener’le başlamıştı. 1903 yılında Senirkent’te doğmuş, 1975’te de Denizli’de Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Nur Hizmetlerinde bu mübarek sülâleden öne çıkan bir başka değerli şahıs ise, Isparta mebusu olarak da tarihe geçen Dr. Tahsin Tola’dır. Halim selim, Isparta gülistanının mübarek bir meleğidir. Üstad Bediüzzaman’a ve onun kudsî dâvâsına yaptığı hizmetler genç nesillerin şükranını celb etmiştir. Isparta’nın bu “kara meleği” bir tevazu burcudur. (Son Şahitler, N. Şahiner)

Türkiye’de demokrasi mücadelesinde, vatan, millet ve İslâmiyet’e çok büyük katkıları olan İslâm Kahramanı, şehid Başvekil Adnan Menderes’le Üstadı arasında muhabereyi temin eden mümtaz bir şahsiyetti.

Asrın Manevî Sultanının, Nur Risâleleri’nin hizmet ve neşriyat kahramanlarından Tolalar Hanedanı’yla yakın alâkası olmuştur.

Bu mübarek vatanın insanlarına hizmet için adanan nice bedenler ve zamanlar… Tolalar sülâlesinin bu kudsî hizmetteki canlı son şahidi olan Ali İhsan Tola Ağabeyin kardeşi Ceylan Tola’yı 11 Ekim 1997 Cumartesi günü Hakk’a uğurlamıştık. O merhumun da cenazesinde bulunmak nasip olmuştu.

Evet, Tolalar Hanedanı’ndan ahirete uğurladığımız son şahit Ali İhsan Tola Ağabey oldu. 14 Mayıs 2009 Perşembe günü Isparta’nın tarihî ve şirin ilçesi Senirkent çok müstesna bir gün yaşadı.

Ali İhsan Tola Ağabey, müstesna, farklı, değerli, çok renkli ve çok müdakkik, ehl-i tahkik ve Allah dostu veli bir zattı.

Ali İhsan Tola Ağabey, merhum Dr. Tahsin Tola’nın eniştesiydi. Aynı zamanda da dayı çocuklarıydı.

1927’de Senirkent’te doğan merhum, 13 Mayıs 2009 Çarşamba günü sabah namazından sonra 82 yaşında Hakk’ın rahmetine kavuştu. Cenazesi 14 Mayıs 2009 Perşembe günü binlerce Nur Talebesi, gönül dostu ve akrabalarının katıldığı muhteşem bir kalabalıkla ömür boyu hizmet ettiği ve yurt içi / yurt dışı binlerce misafiri ağırlayan mütevazi evinin yanında “aile mezarlığına” defnedildi.

Binlerce insan, Anadolu’nun her yanından buraya, Senirkent’e akın etti.

Başta Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin varislerinden Said Özdemir, Abdullah Yeğin olmak üzere, Nazilli’den Teyp Tahir Ağabey, Kırıkhan’dan Ali Sert Hoca, İstanbul’dan Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular, Antalya’dan Nazım Akkurt, Gültekin Sarıgül… vb. Üstadı görüp hayır duâsını alan muhterem ağabeyler olmak üzere milletvekillerinden bazıları ve yurdun dört bir köşesinden onbine yakın gönül dostu Senirkent’e hücum etti, cenaze namazında birlikte oldu ve tekbirlerle Ali İhsan Ağabeyi berzah âlemine yolcu etti.

Cenaze Senirkent merkezinde olan Çarşı Camii’nde kılındı. Cenaze namazını Mehmet Paksu Hoca kıldırdı. Cami avlusu ve caddeler, gelen bu büyük kalabalığı kaldıramadı. Çok büyük bir izdiham vardı. Sık sık yapılan anonslarla cenaze tekbir ve duâlarla evinin yakınındaki aile mezarlığına defnedildi.

İlk olarak 8 Aralık 1998 tarihinde bir Çarşamba günü görüşme bahtiyarlığına eriştiğim Ali İhsan Ağabey’le daha sonra birçok defalar görüşme imkânım oldu. Kamerama çok ilginç gelen hatıralarını kaydettim. Bunları daha sonraki tarihe bırakarak, burada sadece şu kadarını hatırlatmak isterim:

Bu hatıralarda merhum Ali İhsan Tola Ağabey, asıl sülâlesinin Medine’den geldiğini ve Üstad Hazretlerinin üç defa kendisine “Ali İhsan, seninle biz akrabayız” dediğini, kendisinin ise bunu hep reddettiğini, dördüncüde ise “Bunu Bediüzzaman söylüyorsa, bu boş olmaz” diyerek ısrar etmeyerek ve bu konuya çok taaccüp ettiğini ve daha sonra Osmanlı Arşivinde çalışan bir akrabası vasıtasıyla bunu araştırıp soylarının Medine’den geldiğini, daha sonra bir kolun da Bitlis’e gittiğinin ortaya çıktığını beyan etmişti. Ben kendisine “Peki bunun belgesi var mı?” deyince de rahmetli: “Hoca ben masal mı anlatıyorum, dokuz metrelik Osmanlı Arşiv belgesinin fotokopisi şu anda evimde!” demişti. İleriki tarihlerde akrabalarıyla temasa geçip bu belgeye ulaşabilirsem sizlerle paylaşmak isterim.

Makam münasebetiyle, Nureddin Topçu’nun “Yarınki Türkiye” eserinde Senirkent ve Dr. Tahsin Tola için yazdığı şu satırlara da yer vermek istiyorum:

“Senirkent köylüleri gibi olunuz. Size zulmeden jandarmaları doyurunuz. Muvaffak olursunuz. Böyle yaparsanız kaynağı aynı olan iradelerimiz çatışmaz, aynı âhenkte birleşir ve kendinden geldiği Allah’a doğru ilerler. Gandhi dünyaya, Dr. Tola Anadolu’ya insanın ruhunu tanıtmak istedi.”

Senirkent, yetiştirdiği imanlı ve münevver evlâtlarıyla, bu vatan ve millete büyük hizmetleri olan mübarek bir beldedir. Böyle bir kahraman evlâdını daha ebediyet âlemine yolcu etti.

Ruhu şad, makamı Cennet olsun inşaallah. Geride kalan dost ve akrabalarına merhum Arif Nihat Asya’nın şu mısralarını, Isparta ve Tola hanedanının ruhlarına atfetmek üzere takdim ediyorum:

ISPARTA

Koru koru, bahçe bahçe
Kuşlar ses verir, ses alır…
Parkında çiçek tarhları,
Halılarından ders alır…
Isparta’nın erenleri
Gülsuyuyla abdest alır…
Çiçekten, yemişten, aşktan
Muradını herkes alır…
Isparta’da göğüsler gül
Kokusundan nefes alır…
Isparta’nın erenleri,
Gülsuyuyla abdest alır…

(Arif Nihat Asya)

Image

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*