Barışın ana maddeleri

Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı içtimaiyesi bu acip zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lâzım ve zaruridir:

● Hürmet (saygı), ● Merhamet (şefkat, acıma), ● Haramdan çekinmek, ● Emniyet (güven) ● Serseriliği bırakıp itaat etmektir.” (Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, s. 307.)

Devlet sistemi, bütün organlarıyla, anayasa ve kanunlarıyla herkesin hak ve hürriyetlerine saygıyı esas almalıdır.

Eğitim sistemi, buna göre yapılanmalıdır. Yani, saygıya, merhamete, acımaya, yardıma, sevgiye dayanmalıdır. Şahıslar da birbirinin hak ve hürriyetlerine saygı göstermelidir. Kimse başkasını inancını, düşüncelerini etnik kökeninden dolayı kınamamalıdır, bilakis hürmet etmelidir.

Başkalarının hak ve hukuna saldırmamalı, haramlardan çekinmelidir. Devlet organları, eğitim yapılanması vatandaşlara, biribirine güven vermelidir. Vatandaşın devletine ve biribirine emniyet etmesi, güvenmesi gerekir.

Hayatı, dini, namusu, işi, hakkı, hukuku güvence altında olmalıdır. Herkes, haklara, kanunlara uymalıdır, itaat etmelidir.

Hülasa, “canın/hayatın muhafazası, aklın muhafazası, neslin muhafazası, malın muhafazası ve dinin muhafazası.” Yani, insanın en temel hakları dokunulmazdır ve garanti altına alınmalıdır. Global barış ancak bunlarla mümkündür.

Hudeybiye Muahedesi, dindarlara ve dünya barışına şaheser bir örnektir.

Günlük çalkantılar, problem ve krizlere takılmamak gerekir. Bizim hayır gördüğümüz bir iş şer, şer gördüğümüz de hayır olabilir. Yâni, hâdisenin bir ciheti, dışı fenâ ve çirkin gibi gözükse de; öbür cephesi, içi, derûnu, arkası iyilik ve güzellik olabilir. İşte bu hakikati beyan eden İlâhi öğüt:

“Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” (Bakara Suresi, 216.)

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*