Bediüzzaman’ın eğitim modeli içinde Isparta örneği

Mükemmel bir eğitim modeliyle insanlığa eğitim yoluyla faydalı olan Bediüzzaman sistem mülâhazaları içinde sağlam ve sarsılmaz kriterlerle mücehhez eğitim örneklerini hayatında uygulama safhasına bırakarak kalıcılığı da esas ittihaz edip projeleri eserlerine de yansıtmıştır.

Isparta’da bulunduğu yıllarda telif ettiği eserlerinde eğitimle alâkalı modern, çağdaş ve muhtevası mana ile yoğrulmuş esaslarla süslenen eğitimde yaklaşım örnekleri mevcuttur.

Cihanşümul ve evrensel değerlerle mücehhez dâvâsının etrafında kenetlenen Nur kahramanı dâvâ arkadaşlarıyla eğitim yoluyla başarının sırlarını yaşayıp ve yaşatmakla göstermiştir.

Dikkat, tertip, düzen ve çalışmak yoluyla başarıya giden yolda prensipleri içinde örnek olarak gösterilmesi gereken bir tutum sergilediği hizmet anlayışı içinde talebelerini olumlu motive etme adına sürdürdüğü örnek programı hayatlarında görmek mümkündür.

Eğitim ve öğretimde paylaşımın en mükemmelini izah ve tatbik yoluyla hizmet ehli arkadaş ve talebeleri arasında iş birliğini esas almıştır. Meselâ, İslamköy ve çevresinde bulunan talebelerinden Hafız Ali için Nur fabrikasının sahibi, Isparta merkezde Hüsrev Bey için Gül fabrikasının sahibi, bir diğer yandan Atabey ve civarını Mübarekler heyeti, Sav Köyü’nden Hacı Hafız ve ekibini ise Medrese-i Nuriye elemanları olarak teşvike tabi tutmuştur.

Ehl-i hizmet talebelerinden birinin sevk ve idaresinde ekip oluşturarak ortak akılla hareketi esas almıştır.

Günümüzde henüz yeni yeni oluşturulan eğitimdeki danışma kurulları bu sisteme bir örnek gösterilebilir.

Bediüzzaman yıllar önce eğitim hadisesinin önemine binaen ihsas ettiği bu tarz yaklaşımlar onun ve talebelerinin muvaffakiyet merdivenlerini rahatça çıkmalarını sağlamıştır.

Çok yönlü, mükemmel dizayn edilen bu oluşumlarla topyekûn bir bilgi birikimini de etrafa yaymakta bir tarz olarak değerlendirilebilen bu örneğin içerisinde teknik, ilim, ulaşım, benimseme gibi motive unsurlarında yer aldığı muhakkaktır.

Eğitimde hedefleri belirlerken amaç olarak şu esas ve gayeleri asıl maksat ittihaz etmiştir.

l Dinî ve dünyevî hayatta dengeli bireyler yetiştirmek.
l Çoğulcu ve halklara saygılı, istikametli bireyler yetiştirmek.
l Tahkiki imana sahip özgün fertler yetiştirmek.
l Yetenekleri inkişaf ettirmek.
l İnsan psikolojisini bilerek eğitim vermek.
l Sosyal uzlaşma için ortak paydalardan yararlanmak.
l Hukukunu bilen öncü vatandaş tipi oluşturmaktır.

Bediüzzaman’ın eğitim modeli içinde Isparta örneğine günümüz eğitim sistemi içinde ne kadar da ihtiyaç vardır bir araştırıp bilinse ve uygulansa inanınız eğitimdeki bütün problemler izale olur.

Alternatif bilgi ve düşünceye kapalı olmaktan sıyrılın da şu ülke ve insanının geleceği adına Bediüzzaman’a kulak veriniz beyler. Yoksa gelecek nesil sizi alkışlamayacaktır.

Haydi, görelim sizi!

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*