Esmâ-i Hüsna diliyle duâ

İşimizin türüne göre resmî makamlara, dairelere müracaat ederiz. Meselâ, hukukî işlerimiz için adliye; eğitim konularında eğitim bakanlığı, alış veriş meseleri için ticaret bakanlığı veya müdürlüklerine müracaat ederiz.

Duâ ve Esma-i Hüsna bağlantıları da aynı çerçevede cereyan etmelidir. Allah’ın en güzel isim ve sıfatları olan Esmâ-i Hüsnâ ile duâ etmemiz istenir Kur’ân’da. O’nun her mekânda hazır ve nazır olduğu, her istek sahibinin taleplerini karşıladığı, duâ eden herkese cevap verdiği nazara verilir.

“En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle duâ edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.” (A’raf Sûresi, 180.)

İhtiyaçlarımızı bir bir sayarak ve bütün hâcetlerimizi ancak O’nun karşılayabileceği bilinciyle duâ etmeliyiz. Bu dersi Kur’ân, “Rabbim; doğrusu bana indirdiğin her iyiliğe muhtacım” (Kasas Sûresi, 24.) şeklinde verir.

Ne isteyeceksek, Allah’ın o isim ve sıfatını zikrederek istemeliyiz. Çünkü, Kâinat Sultanı’nın huzûruna çıkıp hâlimizi arz etmekte, isteklerde bulunmaktayız. Meselâ, rızıkta ferahlık, açlık ve maişet darlığından kurtulmak istiyorsak “Rezzak” ve “Kerîm”; hatâ, kusur, günah veya sıkıntılardan kurtulmak için “Rahman, Rahim, Gafur, Afuv…” gibi isimleri zikredebiliriz. Sadece O’na yalvarmalı ve O’ndan istemeliyiz: “Onlar mı hayırlı yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hâkimleri kılan mı? Allah’tan başka bir ilâh mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz!” (Neml Sûresi, 62.)

Her mü’min, duâlarında ne istiyor, ne arzu ediyorsa, o Esma-i Hüsna’ya müracaat etmesi en münasip olanıdır.

Kim; Yaratıcısıyla, Kâinatın Sultanı ile konuşmaya can atmaz? İşte duâ, âlemlerin Rabbi ile, Mütekellim-i Ezeli ile, Mucib ile bir konuşmadır.

Zira, Allah, “Bana duâ edin, talep edin, isteyin; size cevap vereyim” (Mü’min Sûresi, 60.) diye bu kapıyı daima kullarına açık tutar. Ve O, sözünden asla dönmez. Vaad’dir, Vaid’dir. Sözünden asla dönmez.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*