Herşeyde meşveret hükümfermadır

Bediüzzaman Hazretleri’nin, “Meşveretin hüküm sürdüğü yerde, bâtıl hak ve suretini giymekle fikirleri aldatmaz.”1 diye beyan ettiği gibi, meşveretin kararı da bir çelik gibidir, kimsenin onu yıkmaya gücü yetmez. Ortak akıl dediğimiz bu durum, bilhassa Risale-i Nur Talebelerinin olmazsa olmazıdır.

“İşlerinizi istişare ile yapınız” diyen Kur’ân-ı Kerîm, bunu bütün Müslümanlara emretmiştir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri yine Muhakemat adlı eserinin sekizinci mukaddimesinde “meşveretin hüküm sürdüğü yerde, şüphelerin hükümleri olmaz” diyerek meşveret kararından çıkan fikrin, düşüncenin ne kadar net ve kabul edilebilir olacağını ifade ediyor. Hayatımızın her anında yer alması gereken bu meşveret, mahiyetini bildiğimiz takdirde, bizim nasıl her konuda isabet edeceğimizi gösterecektir.

Hususan cemaat içinde alınan meşveret kararlarının, ne kadar doğru olduğunu, meşverete uyarak ne kadar doğru birşey yaptığımızı ilerleyen zamanlarda net bir şekilde görebiliyoruz.

Kur’ân-ı Kerîm’de de buyurulduğu gibi; “Onların aralarındaki işleri istişare iledir.”2 diyerek, istişare ve meşveretin olması gereken birşey olduğunu gösteriyor. Meşveretten alınan karar, bir şahsın kendi başına aldığı karara benzemez.

Çünkü, Üstad’ın dediği gibi; “şu zaman cemaat zamanıdır, şahıs zamanı değil. Şahıs ne kadar dahi ve hatta yüz dahi derecesinde olsa, bir cemaatin mümessili olmazsa, bir cemaatin şahs-ı manevisini temsil etmezse, muhalif bir cemaatin şahs-ı manevisine karşı mağlûptur.”3 Bu sadece şimdiki zaman için değil, geçmiş asırlar ve gelecek yıllar içinde aynı olmuş ve olacaktır.

Ayrıca, Risale-i Nur Talebelerinin de kendi içinde meşvereti vardır.

Üstad Hazretleri: “Nur Talebeleri meşveretle hareket etmeli” demiştir. Zira başka bir yerde Üstad, “Haklı şura, ihlâs ve tesanüdü netice verir.”4 demiştir.

Bediüzzaman Hazretleri’nin yakın talebesi olan Zübeyir Gündüzalp Ağabey ise, meşveret, cemaat içinde ehil olan kişiler arasında yapılmasını belirterek; “Eğer herkesi her meseleye dahil ederseniz, ehil olmayanlar işin içine girer, rastgele kararlar alınır, doğruluk ve istikamet payı azalır” diyerek, ayrıca şunu da söylemiştir: “Kim hizmetin hangi meselesinde mütehassıs ise, onun ile ilgili olan meşverete girsin.”

Kısaca meşveret konusu, olmazsa olmazımızdır.

Son sözümüz: Yeni Asya Gazetesi’nin hergün ilânen başlığının altında belirttiği gibi:

“ASYANIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR”

Cemil Said Demirdöğmez

Dipnotlar:
1- Muhakemat.
2- Şûrâ s. 38.
3- Mektubat, s. 744.
4- Hutbe-i Şamiye, s. 67.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*