Münacat

İsm-i A’zam hakkına, Kur’ân-ı Azimüşşan hürmetine ve Resul-ü Ekrem (ASM) şerefine ya Erhamerrâhimîn, bütün Esma-i Hüsna’nın hakkı ve şefaati için bizleri ihlâs-ı tâmmeye muvaffak eyle.

Bütün cihazat ve istidatlarımızı senin daire-i marziyatında Esma-i Hüsna’na yapışıp, ebed yolunda sana müteveccih olup, gitmemizi nasip eyle.

Ya Rab, dünyayı âhirete bilerek ve severek tercih etmek musibetinden ve her türlü maddi-manevi hastalığın musibetlerinden bizi ve Risale-i Nur talebelerini muhafaza eyle.

İman-ı Billâh’ta, marifetullahta, muhabbetullahta ve bunlardan alınan lezzet-i ruhaniyede ve rıza-yı İlâhiye’yi kazanmak gibi umur-u ebediyede hissemizi ziyade eyle.

Ey Rabbim, son nefesimize kadar, razı olduğun amellere ve hizmetlere muvaffak ve razı olmadığın her ahvalimizden bizi muhafaza eyle.

Ya Ekremerrâhimîn, sünnet-i seniyyeye ittibâda hissemizi ziyade eyle, bizleri saadet-i ebediyeye al ve ashabına komşu eyle.

Resul-i Ekrem’in (ASM) bereketi hürmetine, bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızıklarımıza bereket ihsan eyle.

Ya Erhamerrahimîn, umum Nur talebelerindeki nihayet tevazuyu ve mahiveyeti ve tam izzet ve kahramanlığı umum kardeşlerimize teşmil eyle.

Bizleri son nefesimize ve kıyamete kadar Nur talebesi kisvesinde hakaik-i imaniye ve esrar-ı Kur’âniye ile kemal-i ferah ve sevinçle meşgul eyle. Kabrin bizim hakkımızda saadet-i ebediyeye açılan bir kapı olmasını nasip eyle.

Ya Rab, kardeşlerimizin kalplerini birbirine karşı tam sadakat, uhuvvet ve muhabbetle doldur. Fıtratımıza tevdi ettiğin duyguların, hissiyatların mecazilerini dünya umuruna, hakikilerini umur-u uhreviyeye sarf etmeyi nasip eyle.

Dünyanın esma-yı İlâhiye’ye ve âhirete bakan iki yüzünü sevip bu yüzleri mamur etmeyi nasip eyle. Nefsimizi beğenmemeyi, nefsimize itimat etmemeyi, ayıplarımızı görmeyi bize nasip eyle.

İbadetlerimizi, şükrümüzü, zikrimizi, fikrimizi, mahviyetimizi, muhabbetimizi ve havfımızı sana hasredebilmeyi nasip eyle.

Ya Rab bu hasta ve gaddar bedbaht asrın belasından ve vebasından, zulüm ve zulmetinden ve Âhirzaman’ın cazibedar fitnesinden bizleri muhafaza eyle.

Kevser-i Kur’âni’den süzülen tatlı ve büyük bir havuzu kazanmak için bir buz parçası nevindeki şahsiyetimizi ve enaniyetimizi o havuz içine atıp eritmeyi nasip eyle. Ya Rab Risale-i Nur hizmetini hiçbir maddi ve manevi ve şahsi menfaate alet etmemeye ve fıtrî ubudiyetle ve yalnız insanların imanlarını Risale-i Nur’la kurtarmak fikriyle hizmet-i imaniyede bulunmaya kardeşlerimizi muvaffak eyle.

Ya Rab, Nur talebelerini, tesanüdü muhafaza, enaniyetten, benlikten ve rekabetten tahaffuz, itidal-i dem ve ihtiyat düsturlarına ittibada muvaffak eyle.

Ya Rab, dünyayı bir misafirhane-i askeriye telakki etmeyi, ona göre hareket etmeyi, dünya için âhireti unutmamayı, âhiretini dünyaya feda etmemeyi, malâyani şeylerle ömrünü telef etmemeyi, kendini misafir telakki ederek misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etmeyi, selametle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeyi görmeyi nasip eyle.

Ya Rab okuduklarımızla, bildiklerimizle amel etmeyi, iman-Kur’ân hizmetlerine zarar verecek hâllerden, sözlerden ve davranışlardan bizleri muhafaza eyle. Âmin.

Ya Rab, İsm-i A’zam hürmetine, Peygamber (ASM) şerefine, Risale-i Nur’un şahs-i manevisi hürmetine bu duamızı ve münacatımızı kabul eyle.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*