Musibetler ve tedbir

İnsanlık tarihî düz bir çizgi şeklinde devam etmedi. Sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde oldu. Savaşlar, katliamlar, depremler ve hastalıklar gibi musibetlerle inişler ve çıkışlar yaşandı. Bazen beklenen bazen de hiç beklemediği musibetlerle imtihan oldu.
İnsanoğlu yerlerin göklerin ve dağların sorumluluk almaktan kaçındığı vazifeleri yüklendi. Ekseriyetinin altında ezildi ancak bazen de büyük hasarlarla vazifesini ifa etti.

İnsanoğlu kaderini bilemediği için tarih boyunca hep takdir ve tedbir dengesinde bocaladı. Tedbir ve tevekkülü beraber götürmede zorlandı.

Tedbir ve tevekkül dengesin koruyamayan cebriye ve mutezile gibi itikatlar elbette İslam’dan sonra ortaya çıktı ve hep azınlıkta kaldılar. Ancak bu anlayışlar isim aynı olmasa da diğer din mensuplarında önemli bir ekseriyete sahipti.

Hz. İsa (as) geldiğinde Roma yönetimi ve İsrail oğullarından olan yerli temsilcileri ve bir kısım din adamları lüks içinde yaşıyorlardı. Halk ise sefalet içerisindeydi. Hastalıklar ve salgınlar da aynı nispetteydi. Hz. İsa’nın (as) bunlara karşı sade bir hayatı tercih etmesi her şeyi alt-üst etmişti. Ancak bu sade yaşantı bir asır sonra miskinliğe dönüştü. Yine aşağılanan halk tabakası ve mucizelerle tedavi ettiği hastalarla münasebetler de geçen zamanda farklı algılanmıştı.

Geçen zamanda ayrışma devam etti. Lüks içinde yaşayanlar olduğu gibi derbeder kıyafetlerle gezen, salgın hastalıkları önemsemeyen çok sayıda rahip de vardı. Hatta Hz. Ömer’in (ra) Şam’da böyle bir rahibi gördüğünde “dünyada da perişan ahirette de perişan” dediği rivayet edilir.

İslam ilk çıktığında bütün bu ifrat ve tefritlere yani aşırı uçlardaki davranışlara son vermiştir. Birçok ayetin emrettiği gibi ilim ve aklı ön plana almış müşriklerin ve tahrif olmuş dinlerin kabul ettiği hurafeleri reddetmiştir.

Sade ancak temiz ve düzgün bir kıyafet sahabelerin dikkat çeken hususiyetlerinden birisiydi. Yine tedbir hususunda da savaşta zırh giyen hastalandığında ilaç kullanan peygamberlerinin takipçileriydiler. Sahabelerin en önemli hususiyeti kıyafet giymekten yiyecek ve ilaca kadar her şeyi dua ile başlayıp dua ile bitirmeleriydi. Tertip, düzen, temizlik, tedbir, iktisat, adalet ve dua birbirinden ayrılmazdı.

Yine İslam’ın helal özellikle temiz yiyeceklerle getirdiği hükümler o zamana göre büyük bir inkilab ve değişimdi.

Bugün “koruyucu hekimlik” dediğimiz uygulama da sahabelerin hayat boyu yaşantılarıydı.

Eski ümmetlerde olduğu son ümmette de hemen birkaç asır sonra tedbir, tevekkül, cesaret ve miskinlik gibi kavramların sınırları, ifrat ve tefritleri hep tartışılagelmiştir. Zamanın süper gücü Osmanlı’da da zaman zaman tartışmalar devam etmiştir. Hatta meşhur Ebussuud Efendi “Salgın zamanında çocuğunu şehre getirerek ölümüne sebep olan kişiye diyet cezası hükmetmiştir. (E. Düzdağ)

Nur talebelerinin de mütedeyyin kesimde kökleşmiş miskinlikle ve derbederlikle uzun süren bir mücadelesi vardır. Aynı şekilde din ilimleriyle fen ilimlerini de beraber götürmede, asırların getirdiği kir ve pasları kaldırmada büyük bir gayretleri vardır!

Ülkemiz ve dünya büyük bir musibetle karşı karşıya. Şüphesiz musibetleri davet eden içte ve dışta birçok hatalar oldu. Hatalar açısından bakıldığında “musibet geliyorum” demişti. Haklar ve hürriyetler gibi siyasî, sosyal ve ekonomik boyuttaki yanlış uygulamalar musibetlerin ayak sesleriydi.

Devlet ve aklın gereği olarak hak ve adalete uygun ciddi tedbirlerle beraber musibete davetiye çıkaran hatalardan da dönüleceğini ümit ediyoruz.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*