Nur talebelerinin özellikleri (1)

Atomaltı, atom, hücre, bitki, hayvan, bütün unsurlar ve kâinat baştan başa itaatkâr bir memur gibi insana hizmet ediyor, ettiriliyor. Çünkü, insan halifedir, varlıkların padişahıdır. Peki insan kime hizmet etmeli?

Herkes padişaha hizmet eder. Bundan dolayı padişah da dönüp hizmetçilere hizmet etmeyeceği gibi; insan da kendisine hizmet edenlere, hizmetçisi olan nefsine hizmet edemez!

 

Kâinat, Kur’ân’ın kalem-i kudretle yazılımıdır bir anlamda. Kur’ân da kâinatın programıdır. İnsan kâinatın özetidir. Öyle ise, mü’min de, Nur Talebesi de, Kur’ân’a, imana hizmet etmeli değil mi?

Hizmet deyince de, Kur’ân ve onun ilk, tam ve en orijinal tefsiri olan hadis ile Sünnet-i Seniyye hakikatlerini insanlara ulaştırmak, onların dünya huzuru ve bilhassa ahiret mutlulukları için çalışmaktır.

Bu zamanda bu hizmetin en etkili ve en güzel yolu, Risâle-i Nur vasıtasıyla olur. Nur dairesinde hizmet ise, evvelâ ve bizzat ahirete bakar. Risâle-i Nur’un hizmetinde, şahsın vazifesi sadece tebliğdir; netice Allah’a aittir.

Risâle-i Nur’un hizmet tarzında, iman ve ihlâstan sonra en büyük esas sebat ve metanettir.

Risâle-i Nur hizmetinde, din ve dine hizmet, dünya hayatına basamak yapılmaz; çünkü, dini siyasete âlet etmeye imkân vermez. Dolayısıyla Nurcular bir siyasî cereyana dahil ve tâbi olmaz; sadece haklı tarafa yardımcı ve dost olur.

Hizmet ehlinin temel özelliği, iman hizmetini her şeyin üzerinde tutar; imana hizmetini hiçbir şeye âlet etmez. Risâle-i Nur’lara sadâkat, sebat ve metanetle bağlanır; kerâmet ve keşfiyât aramaz. Dünya rahatına ehemmiyet vermez, onu istemez; dünyanın ücret yeri değil, hizmet yeri olduğunu bilir.

Nur Talebesi diğer dindar kardeşleriyle münakaşaya girmez; sâir âlimlerin eserlerine karşı tavır almaz. Vazifesinin hizmet; neticenin ise Allah’a ait olduğunun; Risâle-i Nur’a hizmetin en birinci vazife olduğunun şuurundadır. Dolayısıyla hizmetteki sıkıntılara tahammül ve sabır gösterir.

Ve Nur Talebesi, Şer’î meşvereti esas tutar. Desise ve hilelere metanet ve sebatla mukabele eder; adavet (düşmanlık) ve tarafgirlikle ihtilâfa düşmez.1

Nur Talebelerinin hizmette örnekleri, sahabelerdir. Zira onlar, İslâmiyeti tesis, Kur’ân’ın hükümlerini yaymak için mallarını, canlarını ortaya koydular; bütün dünyaya harp ilân ettiler.2 Akıl almaz işkencelere göğüs gerdiler.

Dipnotlar:

1- Hizmet Rehberi, Yeni Asya Neşriyat, s. 204, 152, 208, 212, 214, 446, 503, 441, 454, 452, 464, 470, 473, 479, 483, 507, 561, 579.

2- Sözler, s. 454.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*