Nurcular neyi, nasıl istişare yaparlar?

Genel manada istişare iyiyi, güzeli ve doğruyu bulmak için yapılır.

Bir bakıma istişare, bir işi yaparken ehline somaktır. Biz Nurcular da, istişareye elbette ki çok önem veririz. O yüzden her meselemizi, ortak akılla ve meşveretle yapmaya çalışırız. Ama bu ortak akıl, yapılacak işin ‘Risale-i Nur’a’ uygun şekilde yapılmasını sağlamak içindir.

Biz her şeyi Risale-i Nur açısından değerlendiririz. Toplanıp da ‘bu meseleyi en güzel nasıl hallederiz’den ziyade, bu mesele “Risale-i Nurda nasıl ele alınmış?” diye tezekkür ederiz. Yoksa kendi aklımızla daha güzelini bulma ve yapma diye bir gayretimiz yoktur. Bize göre Risale-i Nur, hayatın her sahasına ışık tutan bir rehberdir.

Bizler, ihtiyaç duyulan işleri bir gündem dâhilinde görüşürüz. Gündemi oluşturan maddeler teklif olarak gelir ve sıraya konulur. Maddeler görüşülürken, hatır gönül gözetilmez. Fakat durduk yerde hatır ve gönüllerde incitilmez. Çünkü bizler; “Zira Hakk’ın hatırı âlidir; hiçbir hatıra feda edilmez” diyen bir Üstadın talebeleriyiz.

Herkes şahsî işlerini, istediği kişilere sorup istediği gibi yapabilir. Ama söz konusu Nurculuk ise; hiç kimse hiçbir şeyi kendi kendine ya da kendisi gibi düşünenlerle istedikleri gibi yapamazlar. Eğer yapmaya kalkarlarsa, uhuvvet ve muhabbete büyük zarar verirler.

Bütün bunların icrası için, öncelikle ortak aklı sağlıklı oluşturmak şarttır. Ve bizler bu ortak aklı demok- ratça oluşturmak zorundayız. Nurculuğa gönül vermiş kişiler bir araya gelerek, liyakat esasına dayalı hür seçimi esas almalıdırlar. Seçilen kişiler de, sadece Risale-i Nur hizmetini göz önünde bulundurmalıdır. Seçilenler şu ya da bu şahısların etkisine teslim olmamalıdırlar. Temsil ettikleri kardeşlerin hak ve hukukuna ipotek koyduramazlar.

Bizde, “Ben yaptım oldu ya da dediğim dedik çaldığım düdük” kabilinden şeyler olamaz. Aksi halde kendimizi inkâr olur. Bizler azamî dikkatle, “Her dediğin doğru olmalı; fakat her doğruyu demek doğru değildir” ikazına da kulak vermeliyiz. En büyük gayemiz, Risale-i Nur’un hayatın her sahasına girmesi ve her kesime faydalı olmasını sağlamaktır.

Her şeyden önce, her işi Risale-i Nur’a göre yapabilmek esastır. Eğer yapılamıyorsa en mühim esas “zarar” vermemektir. İhlâs düsturlarına harfiyen uymaktır. Aksi halde “Yoksa, hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kudsiye kısmen zayi olur, devam etmez; hem şiddetli mesul oluruz.” “Benim âyetlerimi az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin.” (Bakara Sûresi: 41) âyetindeki şiddetli tehditkârâne nehy-i İlâhîye mazhar olup, saadet-i ebediye zararına, mânâsız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hodfuruşâne, sakîl, riyâkârâne bazı hissiyat-ı süfliye ve menâfi-i cüz’iyenin hatırı için ihlâsı kırmakla, hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur’âniyenin hürmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hür- metsizlik etmiş oluruz.” (21. Lem’a) hitabın muhatap olmak gibi bir tehlike ile karşı karşıya kalırız.

Allah bizleri, ihlâsla Risale-i Nur hizmetinde istihdam etsin ve nefsimize uydurmasın. Bütün kardeşlerimizin kalplerini birleştirip birlik beraberlik şuuru versin. İttihad-ı İslâm’a vesile kılsın. Âmin.

Sabahaattin Boyacı

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*