21. Lem’a’ya kilitlenmek!

Kudsî Nur hizmeti içinde sahil-i selâmete çıkmanın belki de en önemli yolu, 21. Lem’a olan İhlâs Risâlesi’nden geçmektedir.

Taşıdığı çok anlamlı Kur’ânî kriterlerle Nur yolcularına rehber olacak doğru istinat noktalarını bünyesinde taşıyan 21. Lem’a, özü itibariyle şu değerleri bildirir:

“Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinad [dayanak noktası], en kısa bir tarîk-i hakikat [hakikat yolu], en makbul bir duâ-i mânevî, en kerâmetli bir vesile-i makasıd [maksada götüren vesîle], en yüksek bir haslet, en sâfi bir ubudiyet [kulluk], ihlâstır. ” (Lem’alar, 21. Lem’a)
Nur hizmetinde rehber ve istinad noktalarını içinde barındıran, sır dolu bu 21. Lem’a ile alâkalı, Üstadın eski talebelerinden Vanlı Molla Hamid Ağabeyden 1978 yılında Van’ın Çoravanis Köyünde dinlediğim ve not aldığım bir anekdotu paylaşmak istiyorum.
Mezkûr tarih ve yerde Molla Hamid Ağabeyin anlattığı “ihlâs”la ilgili hatıra şöyleydi:
“Bir gün Üstad’a şunu sormuştum: ‘Üstadım, siz İhlâs Lem’ası için her on beş günde bir mutlaka okunsun buyurmuşsunuz. Bu ne demektir?’ Üstad bana dedi ki: ‘Kardeşim Molla Hamid, bu ihlâs çok mühimdir. Ben her ne kadar on beş gün dedimse de ihlâsı her gün okuyunuz. Eğer vaktiniz yoksa her hafta okuyun…”
Rabbimizin, ihsan-ı İlâhî olarak omuzumuza yüklediği şu yüce Nur dâvâsının ehemmiyet ve kıymetine binâen, 21. Lem’a’ya cidden ‘kilitlenir’ vaziyette sarılıp, ondaki esasları derinlemesine okuyup, tatbik etmeliyiz.
İhlâs, sadakat, istikamet ve vefa unsurlarının Nur yolculuğunda çok ehemmiyetli istinad noktaları olduğu muhakkaktır.
Nurun kudsî meslek ve meşrebinin muhafazası ve Nurlara hizmette ‘doğru istikamet’ adına önemli hususlardır bunlar.
21. Lem’a’daki sırlı satırların, Nur Talebeleri arasında ve Nur hizmetinde “iman hizmetinin hukuku”yla ilgili anlamlar da ihtiva ettiği tartışma götürmez bir hakikattir. Zira Bediüzzaman “..ihlâsı kırmakla, hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur’âniyenin hürmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz” (21. Lem’a) buyurur.
Nur yolculuğu hukukunun, meslek ve meşrebinin muhafaza edilmesinin bu “ihlâs” denilen temel esastan geçtiği muhakkaktır.
İhlâsı kazanan ve muhafaza edenlerden olmak duâsıyla…
Allah’a emanet olunuz, kalın sağlıcakla…

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*