Okullarda tahkik-i iman dersi okutulsun

altÇocukların eğitimi önemlidir. Çocuk eğitiminde iki aşama öne çıkmaktadır. Bunlardan birisi, aile yuvası, bir diğeri ise okuldur.
Ebeveynler, aile ortamında her ne kadar çocuğun eğitimine önem verseler dahi, okul dediğimiz kurum, çocuğun eğitiminde önemli bir faktördür.

Okul, çocuğu şekillendirmede vereceği eğitimle, ruh halini ve hayata hazırlıkta oldukça etklidir. Peki, nasıl bir eğitimle çocuklarımız istenilen doğru istikamette eğitilir?

İnsan, boyutlu bir varlıktır. Eğitimde, insanın ruh hali ve beden dili yönünde eğitilmesi esastır.

Ruh haline etki eden en önemli faktör, onun ruhuna bağlı duygu ve düşünce mekanizmalarına doğru bilgi ve becerileri kazandırmak olmalıdır. Bunun bir adı da, millî ve manevî değerlerdir. Doğru istikametteki manevî değerlerden yoksun olarak yetişecek çocuk, büyüyünce hem şahsî ve hem de toplumsal bir çok problemle karşılaşmaya namzet demektir.

Meselâ; insan hayatında öne çıkan faktörlerden biri olan iman ve ahlâk unsuru… İnanmak bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç fertlere kazandırılırken, doğru İslâm eksenindeki imanı vermek lâzımdır. Bir diğer ismi de tahkik-i iman olan bu önemli unsur, nedir ve nasıl verilir?

Tahkik-i iman, araştırma ve tahkik sonucu ve bir çok delillerle beslenerek, elde edilen inançtır. Yani, aklın, kalbin ve ruhun bilinçli olarak algılamasıdır. Okullarda, tahkik-i imanı elde ettirmek bir ihtiyaçtır.

Yaşadığımız çağ, mahiyet itibariyle pozitif ilimlerin hakim olduğu bir çağdır. İspat esastır. Fen ilimleriyle din ilimlerinin kolkola olmasında hiçbir mahsur yoktur. Üstelik, tahkik-i imanı elde etmeye giden bir yoldur.

Günümüz insan ve toplum hayatı, tahkik-i imanı elde edememesinin sıkıntılarını yaşamaktadır. Doğru İslâma dayalı tahkik-i imanı elde etmenin yollarından birisi de okullarda ders olarak verilerek elde edilecek bir imandır.

Okullarda okutulacak ders kitaplarına mutlak surette bu konu yerleştirilerek okutulması sağlanmalıdır.

Tahkik-i iman dediğimiz unsurun yanı sıra taklid-i iman mevcuttur ki; böylesine bir imanın, sahibini bir çok tehlike ve vartadan kurtarmaya yetmemektedir. Büyüklerinden ve ebeveynlerinin telkinleri sonucu veya onlara taklit sonucu uygulanan ve benimsenen bir imandır ki, hadiseler karşısında bu imanın kişiyi koruma ve kollamaya yetmemektedir.

İman ve İslâmî kültür açısından en doğruyu yapmak gerekmektedir. Bu da, ancak tahkik-i imanı elde etmekle mümkündür.

Yapılması gereken; mevcut eğitim sistemi içinde, taklid-i imanın yetersizliği karşısında, tahkik-i imanı elde ettirmek yönünde programları tanzime tabi tutmak olmalıdır. Tahkik-i imanı elde ettirmek yönünde, müfredat konularına bu önemli hususu yerleştirmek olmalıdır.

Bütün bu sebeplerden dolayı, okullara tahkik-i imanın bir ders bağlamında öğretilmesi ihtiyaçtır, diyoruz.

Bu yolun mutlak surette aralanması lâzımdır. Bu yol ise, İslâmî kültürü çağımız şartları içinde en doğru yorumlayan, doğru İslâmın kaynağı ve kültür hazinesi eserler olan, Nur Risalelerinden geçtiğini de söylemiş olalım.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*