Risâle okuma seferberliği

Nur Talebeleri, bulundukları toplum içinde—hiç mübâlağasız—en çok kitap okuyan kesimi teşkil ediyor.

Bu realite, 1920’li–30’lu yıllardan beri hiç değişmeden süregeldi.
Biz de bu gerçeğin son otuz beş yılına bizzat şahit olmuşuzdur: Risâleleri her gün ve bazı günler üç yüz sayfa kadar okuyan sayılamayacak kadar çok “Nur mekteb–i irfânı”na mensup müstesnâ talebe var.

Bunlar, hakikaten “Oku!” diyen İlâhî emre iktidaen aşk ile şevk ile okuyorlar.
Bıkmak, usanmak nedir bilmeden, mütemâdiyen okuyorlar.
Tam bir şuur ve idrak ile, adeta ibadet aşkı ve heyecanıyla hayatlarının sonuna kadar okumaya devam ediyorlar.
Okudukları eseri, orijinal fihrist kısmına varıncaya kadar okuyup bitiriyorlar. Ardından ikinci esere başlıyorlar ve böylelikle 6000 sayfayı aşkın Nur Külliyatını hatmedinceye kadar okumayı aralıksız şekilde sürdürüyorlar.
Bugüne kadar Külliyatı en az elli kez devreden birçok Nur kahramanı görmüş, tanımışımdır.
Bu ne muazzam bir hakikattir parıldayıp duruyor ve bu ne muhteşem bir kervândır menzil–i maksuda doğru kararlı, azimli şekilde yürüyüp gidiyor.
Cidden alkışa, övgüye değer bir vakıadır bu: Tenbelliğin had safhada olduğu, kitap okuma oranının üzüntü ve ıztırap verdiği bir ülkede, böylesine bir aşk ve iştiyakla kitap okumaya yönelmiş insanlar alkışlanmaz da, ne yapılır…

Hanımların okuma azmi

 

 

Nur Risâlelerini okuyan muazzam kitle içinde, hanımların ayrı bir yeri var.
Hanımlar, birçok yerde kendi aralarında toplanır ve iki türlü okuma plânı yaparlar: Birincisi ortak ders, müşterek okuyup dinleme tarzında. İkincisi ise, ferdî (özel) okuma ve kitap bitirme, Külliyatı devretme tarzında…
Bu cümleden olarak, başka merkezlerde olduğu gibi, Gebze’deki hanım okuyucularımızı da, “Risâle okumaları”nı biraz daha profesyonelce yapma gayreti içinde görmekteyiz.
Emekli öğretmen Gülden Ablamızın bildirdiğine göre, Nur Talebesi hanımlar, birbiriyle âdeta yarışırcasına Nur Risâlelerini okuyorlar.
Pekçok kimsenin iştirak ettiği bu Külliyatı devretme programında, herkes aynı anda aynı kitabı okumaya başlıyor. Sonra, bir eseri bitirip diğerine geçiyorlar. Böylelikle, belli bir zaman süreci içinde bütün Külliyat okunmuş oluyor.
Bir önceki program, geçtiğimiz Ocak ayında bitmiş; yeni okuma programına ise, Nisan ayının ilk günü başlamak istiyorlar.
Arzu eden herkesin katılabileceği ve kendince tatbik edebileceği bu plânlı okuma programına dair bir de çizelge hazırlamışlar. Bu çizelgeyi, istifadeye medar olur ümidiyle, sizlere takdim ediyoruz.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*