Risale-i Nur’a devlet tekeli büyük tehlike

Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay, Risale-i Nur eserlerinin basımının “bandrol verilmeyerek engellenmesi” ile TBMM Plân ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen “torba yasa” tasarısındaki Risaleleri devletleştirmeyi hedefleyen önergeyi Yeni Asya’ya değerlendirdi.

Günay, “Devlet tekeli dayatan engelleyici madde, yarın bir dönemde Risalelerin tümüyle basımını ortadan kaldırabileceği gibi, benzer bir gelişme madde kapsamına girebilecek diğer eserler için de sözkonusu olabilecektir. Böyle bir gelişme, toplumun fikir hayatı için büyük bir tehlikedir” dedi.

Risale-i Nur’a devlet tekeli büyük tehlike

Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay: “Risalelerin basımının bir kanun maddesiyle devlet tekeline alınmak istenmesi, Nur Külliyatının siyasî tarihimizin hiçbir döneminde karşılaşmadığı bir engellemeye mâruz kalması anlamına gelmektedir.”

Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay, son dönemde Risale-i Nur eserlerinin basımının “bandol verilmemesi”yle engellenmesi ile TBMM Plân ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüp Genel Kurul gündemine gelmesi beklenen “torba yasa” tasarısına konulan Nur Risalelerini de kapsayan önergeye dair Yeni Asya’ya açıklamada bulundu.

Konu ile ilgili sorularımız üzerine, “Bakanlar Kurulu kararı ile memleket kültürü için önemi hâiz görülen eserlerin koruma süresinin bitiminden önce kamuya mal edilebileceği”yle engelleyici önergenin ciddî mahzurlarına işâret eden Günay, öncelikle Risale-i Nur Külliyatı basımı hakkında son zamanlarda hükûmet cephesinden gelen engellemeler konusunda görüşünü önceki gün Meclis’te yaptığı basın toplantısında açıklamaya çalıştığını belirtti.

Gündemdeki yerini koruyan ve halen Plân ve Bütçe Komisyonundaki ‘torba yasa’ tasarısında önerilerin önergenin engelleyici yeni bir madde olduğuna dikkat çekti.

“Nur Külliyatı hiçbir dönemde karşılaşmadığı bir engellemeye mâruz”

Ertuğrul Günay şu değerlendirmede bulundu: “Risale-i Nur Külliyatı, uzun zamandan bu yana çeşitli yayınevleri tarafından basılmış ve yayınlanmış, bu yönüyle ‘anonim’ nitelik kazanmış dinî içerikli eserlerdir. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2010 yılında yapmış olduğu düzenleme, eser sahibinin mirasçılarının hak devri şartı, eserin hak sahipleri arasında ‘telif hakkı’ konusunda bir ihtilâf çıkmasını önlemeye yöneliktir.”

Risalelerin basımı ve yayını alanında şimdiye kadar böyle bir ihtilafın hiç vuku bulmadığını nazara veren Kültür eski Bakanı Günay, Bakanlığın –kendisinin başında bulunduğu dönemde- bandrol konusunda engelleyici, zorluk çıkarıcı bir işlem yapmadığını vurguladı.

“Torba yasa”ya bir önerge ile sokuşturulan madde ile Nur Külliyatının engellemeye mâruz bırakıldığına dikkat çekti. Günay bu hususta şu tesbitleri sıraladı: “On yıllardan buyana özgürce basımı yapılan ve yine onyıllardan buyana kütüphanelerde ilgilenenlerin faydalanmasına sunulmuş bulunan Risalelerin basımının, şimdi bir kanun maddesiyle devlet tekeline alınmak istenmesi, Nur Külliyatının siyasî tarihimizin hiçbir döneminde karşılaşmadığı bir engellemeye mâruz kalması anlamına gelmektedir.”

“Devlet tekeli dayatan engelleyici madde, bütün Risaleleri kapsayabilir”

“Devlet tekeli dayatan engelleyici madde”nin yarın bütün Risalelerin basımını engelleyebileceğini nazara veren Ertuğrul Günay, “Böyle devlet tekeli dayatan engelleyici madde, yarın bir dönemde Risalelerin tümüyle basımını ortadan kaldırabileceği gibi, benzer bir gelişme madde kapsamına girebilecek bütün başka eserler için de sözkonusu olabilecektir. “Böyle bir gelişmenin, toplumun fikir hayatı için ne büyük bir tehlike olduğu açıktır” ikazını yaptı. Risale-i Nur’a baskı ve engellemeyi ayrıca Türkiye’nin inanç ve hür teşebbüs alanında gerilediği seviyeyi göstermesi bakımından düşündürücü durumu analiz etti.  Bu meyanda, “Geçmişte, ‘merkez sol/merkez sağ’ partilerin iktidarı döneminde devletin kütüphanelerinde halkın bilgi ve istifadesine sunulması sağlanmış olan Risale-Nur’un, ‘sözde muhâfazakar’ bu iktidar döneminde gördüğü baskı ve engelleme gayretleri, ülkemizin düşünce, inanç ve hür teşebbüs alanında gerilediği seviyeyi göstermek bakımından ibret vericidir” değerlendirmesini yaptı.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*