Suçu Saadet Hanım’a attılar

Hazırladıkları hukuksuz kanunu savunamayan AKP’li Bakan ve milletvekili, Risale-i Nurları devletleştirme gerekçesini, Bediüzzaman Hazretlerinin mirasçılarından yeğeni Saadet Hanımın üzerine yıktılar. Komisyonda tasarı ile ilgili konuşan Bakan Ayşenur İslamoğlu ve Isparta milletvekili S. Sadi Bilgiç, Saadet Hanımın basımı için irade beyan etmediği, bu gerekçeyle Risalelerin basımı ile ilgili bandrol verilemediğini ileri sürerek, böyle bir kanun hazırlamak zorunda kaldıklarını açıkladılar.

Suçu, Saadet Hanım’a attılar

Torba Yasa’ya ekledikleri bir madde ile Risale-i Nurları ‘kamulaştıran’ yasa önerisini savunan İslam ve Bilgiç, düzenlemeye gerekçe olarak Said Nursî’nin yasal varislerinden yeğeni Saadet Hanımın tutumu gösterdiler.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ve AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, torba yasa’ya eklenen madde ile Risale-i Nurların kamulaştırılması çalışmasına, Bediüzzaman Said Nursî’nin yasal varisi olan yeğeni Saadet hanımın tutumunu gerekçe olarak gösterdi. Bakanlar Kurulu kararıyla memleket kültürü için önemi haiz görülen eserler üzerindeki haklar, eser, sahibinin ölümünden sonra koruma süresinin bitiminden önce kamuya mal edilebilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen “torba tasarıya” 10 madde daha ihdas edildi. AKP Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal’ın verdiği önerge ile, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunun 47’nci maddesi, “Bakanlar Kurulu Kararı ile memleket kültürü için önemi haiz görülen eserler üzerindeki haklar, hak sahiplerinin münasip bir bedel talep etme hakları saklı kalmak kaydıyla, eser sahibinin ölümünden sonra koruma süresinin bitiminden önce, kamuya maledilebilir. Bu hususta karar verilebilmesi için eserin, Türkiye’de veya Türkiye dışında Türk vatandaşları tarafınfan vücuda getirilmiş olması gerekir” şeklinde değiştirildi. Böylece Risale-i Nur Külliyatı, bir türlü “resmî ideoloji” reflekslerinden kurtulamayan, devletin kontrolüne alındı.

Kamuya mal edilecek

AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, önergenin haklılığını savunurken, Bediüzzaman Said Nursi’nin yasal varislerinden yeğeni Saadet hanımın “Risale-i Nur Külliyatı’nın basımı yönünde” beyan irade etmediğini söyledi. Risale- Nurların 3-4 aydır bandrol verilmediği için basımının gerçekleştirilmediğini aktaran Bilgiç, “Önerge ile yapılan değişiklikle, bu eserin koruma süresinin bitiminden önce kamuya mal edilerek basımına imkan sağlayan bir düzenleme yapılıyor. Bu sadece Risale-i Nur ile ilgili hadise değil, bunun dışında pek çok yazılı ve sözlü eser var. Bu düzenlemeden Risale-i Nur da nasibini almaktadır” dedi.

Muhalefet önergeye  karşı çıktı

Torbaya eklenecek maddenin komisyonda görüşülmesi esnasında ciddi tartışmalar meydana geldi. Muhalefet milletvekilleri, kamuya mal olmuş Risale-i Nur Külliyatı’nın yayımının engellendiğini öne sürerek, bu önergeye karşı çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ise önergede, “Bakanlar Kurulu kararında belirtilen eserin topluma ulaşması sağlanacak şekilde yayımlanması zorunludur” denildiğini anımsatarak, eserin yayımının engellenmediğini söyledi. İslam, “Varisçilerden bazıları bir eserin yayımlanmasını istemediği zaman yayınlanamıyor, bu önerge de bu durumu ortadan kaldırıyor” dedi.

İşte o yasa teklifi

AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal tarafından imzalanıp verilen yasa değişikliği teklifi şu şekilde.

“Görüşülmekte olan 1/931 sıra sayılı Kanun Tasarısına aşağıdaki maddenin eklemesini teklif ve arz ederim.”

“Madde…: 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunun 47’nci maddesi, “ Bakanlar Kurulu Kararı ile memleket kültürü için önemi haiz görülen eserler üzerindeki haklar, hak sahiplerinin münasip bir bedel talep etme hakları saklı kalmak kaydıyla, eser sahibinin ölümünden sonra koruma süresinin bitiminden önce, kamuya maledilebilir. Bu hususta karar verilebilmesi için eserin, Türkiye’de veya Türkiye dışında Türk vatandaşları tarafınfan vücuda getirilmiş olması gerekir.

Bakanlar Kurulu Kararında:

1. Eser ve sahibinin adı;

2. Hakları kullanacak makam ve müessese;

3. Hak sahiplerine, talep üzerine ödenecek bedelin nasıl belirleneceği ve bu bedelin hangi kurumlar tarafından ödeneceği;

4. Eserden gelir elde edilmesi halinde bu gelirin hangi gayelere tashih edileceği; yazılır

Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen eserin topluma ulaşması sağlanacak şekilde yayımlanması zorunludur”

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*