Said Nursî’nin hedefi gönülleri kazanmaktı

(…)TÜrkİye’dekİ iktidar, hem içeride hem de dışarda başarılı olamadı.

Kürt sorununda eski rejimin kavmiyet asabiyesine sarılarak kendi İslami kimliklerine de ters düştüler. Kürtlere bir hak vermişler ise, bunu Kürtler istediği için değil, kendileri irade buyurdukları için verdiklerini söylüyorlar. Hâlbuki demokraside halkın talepleri esastır. Bu tavır ve söylemleriyle milyonlarca Kürte saygı duymadıklarını bir şekilde belirtmiş oluyorlar. Türk Dışişlerinin İsrail-Filistin savaşında sergilediği tavır, acz ve çaresizliğin bariz ifadesidir. İslam dünyasına yapılan zulme karşı kuvvet ve kararlılık yerine, uluslararası adalet ve merhamet talebi, ezilmişliğin ve güçsüzlüğün diğer bir ifadesidir. Gelmek istediğim nokta şu: Gerek Türkiye’de ve gerekse diğer İslam ülkelerinde iktidarı ellerinde bulunduran mütedeyyin kadrolar, bu ülkelerin problemlerini çözmekten uzaktırlar.

(…) Dinler yenidünyada, bireysel yaşam biçiminin bir tercihi konumuna düştü. İnsanlığa katkısı bu şekilde olacaktır. Onu kamu alanına sokmak, dinin kendisine de büyük zarar verecektir. Nitekim bugün, Gülen Cemaatinin kamusal alanda güç mücadelesi, İslam dinine zarar veriyor. Siyasete bulaşarak, din davası adına büyük hatalar yapıyorlar. Öyle ki, bazı yapmadıkları kötülükler bile onlara hamlediliyor . Hâlbuki ilk öncüleri olan Said Nursi’nin “Siyasete girmeme, sadece gönüllere hitap ve ikna “ prensibinden şaşmasalardı, dini yaşatma konusunda başarılı olurlardı. Şu anda maddi nesnelere dayanan davaları, her an çökebilir. Çünkü çok sevmeyenleri var. Güç davasında bulunanların, sevmeyenleri çok olur. Hâlbuki gerçek Nurcuları sadece Kemalist rejimin bekçileri sevmezdi. Dindar olsun olmasın, herkes saygı duyardı. Gülen Cemaatinin faaliyet biçimini, İslam anlayışını , beğenmeyen birçok dindar var. Öyle anlaşılıyor ki, Said Nursi, “çağdaş dünyada dinini kaybetmeden nasıl yaşanır” sorusuna cevap verebilen tek İslam âlimiydi .(…)

Yasin Ceylan,
Radikal, 25 Kasım 2012

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*