Vatan sathını bir mektep yapmak

Bir müceddid olarak Bediüzzaman, edebiyat, yazarlık, matbuat ve gazeteciliğe de yeni boyutlar kazandırmış, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki basın-ahlâk ilkelerini ortaya koymuştur.

Matbuat, yazarlık/gazetecilik de, “Habir, Mürsil, Rab, Mütekellim” başta olmak üzere sair ilgili Esma-i Hüsna’ya dayanır.

Kur’ân’daki tabiriyle “kıssa”, Hz. Adem’den (as) başlayıp hatemü’l-enbiya olan Hz. Muhammed (asm), kavim ve milletleriyle ilgili yaşanmış doğru haberlerdir. İlk haberci Hz. Adem’dir (as). Habir-i Mutlak ve Mütekellim-i Ezeli’den gelen emir ve nehiyleri haber vermeye başladı.

Kur’ân “kıssa”, yani, peygamber ve kavimlerinin (doğru haberlerini) verir. “Yer yüzünü gezin, dolaşın, gözlerinizi açın, görün, gözlemleyin, ibret alın!” mealinde onlarca âyet bu hususu nazara verir. (Al-i İmran Sûresi, 137.) 114 sûreden birisinin ismi “Kalem”dir.

Peygamberimiz “Şüphesiz ki Allah’ın ilk yarattığı şey kalemdir. Allah-u Teâlâ kaleme, ‘Yaz!’ dedi. ‘Rabbim ne yazayım?’ ‘Kıyamet saatine kadar olacak her şeyi yaz! dedi.”

Yazmak, kitap, elçi, uyarıcı, sakındırıcı gibi onlarca kelime de iletişim ve tebliğ ile ilgilidir. Yüzyılımız, “bilgi ve iletişim çağı” olarak vasıflandırılır. Matbuatın (basın-yayının) girmediği mekân yok.

Fikrî, imanî, ilmi, siyasî, kültürel müzakereler, mücadeleler, hatta savaşlar büyük çapta, “matbuat/basın-yayın” yoluyla yapılıyor.

En büyük “irşat-tahribat” vasıtalarından birisi gazete, dergi, sinema, tv, internet vesairedir. Peygamberimiz (asm), Mütekellim-i Ezeli’den aldığı “müjdeleyici ve sakındırıcı” vahyi, mektuplar/lâhikalarla zamanın kral, imparator ve reislerine de tebliğ etmiştir.

Asr-ı Saadet Tebliğ ve İrşad Modelini çağımıza taşıyan Bediüzzaman; Mektubat ve Kastamonu, Emirdağ, Barla Lâhikalarıyla tebliğ dersini de Rasulullah’tan (asm) almıştır. İşte Yeni Asya, Bediüzzaman’ın, Kur’ân’ın ilk âyeti, ilk emri “İkra”dan ders aldığı “Okumak, okumak, yine de okumak!” şeklindeki vasiyetini hayata geçirmek, “Vatan sathını bir mektep yapmak, İnsanı ve Kâinatı Okumak İçin” yayın hayatına atılmıştır.

Demokratik devlet yapısını koruyan Kuvvetler Ayrılığı prensibine dayalı devlet yönetim modelinde; “yasama, yürütme ve yargı” ilk üç güç olarak kabul edilir. “Matbuat/basın-yayın, medya” ise, gayri resmî olarak, “4. kuvvet” olarak tanımlanmıştır.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*