Vefatının 47. sene-i devriyesinde Çaycı Emin Bey

altAsıl ismi Yumni’dir. Yemen Bey olarak bilinir. Yemen Çayır ve Yemen Çayırlı olarak da tanınır.

“Çaycı Emin” lâkabını, hizmetiyle şereflendiği Aziz Üstadımız vermiştir.

Üstadın ona olan alâkadarlığı sonucu “Çaycı Emin Bey” olarak bilinir ve tanınmaktadır.

Çaycı Emin Bey ve çevresini çok iyi tanıyanlardanım. Van’da mahdumlarının yanı sıra torunları ve akrabaları da bulunmaktadır. Aslen Van’a bağlı Zeranıs, yeni ismiyle Lim Köyündendir.

Uzun yıllar önce İran’dan Türkiye’ye göç etmişler. Nüfuzlu bir şahsiyettir. Hatta Küresinli Aşiretinin reisi konumundaydı.

Şarkta cereyan eden olumsuz hareketler yüzünden malûm zihniyet, onu Anadolu’ya sürgüne tabi tutmuştu. Kastamonu’da yaşamakta iken kahraman Üstadla tanışır. Ona karşı sıcak bir ilgi peyda olur ilk gördüğünde. Kastamonu’da Nasrullah Camii avlusunda Hazreti Üstadla mülâki olur.

“Kurban” der Üstada. “Emin Bey” diye mukabelede bulunur Üstad da.

“Şahane gözlere” takılır Çaycı Emin Bey…

“Bana yaklaşma uzak dur, sana zarar gelir” der Üstad.

Gözü pek, korkusuz Emin Bey, halinden emindir.

“Ne olursa olsun sana geleceğim“ der içinden.

Ve, Üstada gider, ona talebe olma bahtiyarlığına erer.
Asrın mana kumandanına talebe, dost ve kardeş olur Emin Çayır…

“Kurban ben senin emrindeyim” der korkusuzca. Üstad da “Belî” der ve kabul eder.

Hazreti Üstada Kastamonu yıllarında talebe olma bahtiyarlığına eren Emin Bey, oğlu Abdullah’ı da Üstada götürür.

Henüz on iki yaşlarında olan Abdullah da o aziz misafirin hizmetine girer.

Aradan uzun yıllar geçmiştir.

Van’dayız… Merhum Abdullah Çayırlı’nın güzel evinin üst katında Üstadımızla alâkalı hatıralarını dinleyerek not almıştık. Merhum babası Emin Beyi de sormuştuk kendisine. Birkaç gün gazetemizde neşredilmişti. Abdullah Beyin hatıraları Son Şahitler’de de yayınlanmıştı.

Üstada “Emin” bir talebe olma mazhariyetine eren Çaycı Emin Beyin mezarı Van Kalesinin güneyine düşen büyük mezarlıkta bulunmaktadır.

Defalarca gidip ruhuna Fatihalar yolladığımız Emin Bey 1967 yılında köyüne giderken 18 Ağustos günü bindiği jipi ateş alarak yanma sonucu şehiden vefat etmiştir.

Yakınlarının bize bizzat anlattıklarına göre, 1967 yılında yapılan Van Mevlidi sonucu tutuklanan Nur Talebelerine gelecek musîbetlerin kendisine gelmesi yönünde duâlar ettiği söylenmektedir.

Merhum Çaycı Emin Beyle Hazreti Üstadın alâkadarlığını anlatan birkaç mektupla sonlandırıyoruz yazımızı, rahmet duâlarıyla..

Üstadın hizmetinde

Çaycı Emin Bey Üstad Kastamonu’da bulunduğu zaman içerisinde Mehmet Feyzi Efendiyle birlikte Üstadın hizmetinde bulunur. Üstad yazdığı bir çok mektupta Mehmet Feyzi Efendiyle birlikte ondan da bahseder. Bu mektuplardan bir kaçı şöyledir:

“Beni çok ziyade memnun eyledi”

“Kastamonu’nun Süleyman Rüştü’sü olan Çaycı Emin, Van’da bulunup o eski mübarek talebelerimin ellerine Nurların yetişmesine çalışması ve o mübarek eski kardeşlerimin hayatta olduklarını bilmediğim ve merak ettiğim ki, beraber onların hayatta ve Nurlara müştak olduklarını mektupla haber vermesi, beni çok ziyade memnun eyledi. Ve çok ferahlı bir hüzün ve hazin bir eski hatıra-i sürur verdi.”  (Emirdağ Lâhikası. 263)

“İkisi sekiz sene hizmetimde bulundular”

“Mehmed Feyzi ve Emin’in mektuplarını, ilişmeden Lâhikaya geçirdik. O ikisi, sekiz sene hususî hizmetimde bulunmaları cihetiyle, haddimden çok ziyade tavsifatlarını bir nevi manevî duâ ve sebeb-i teşvik ve kanaat, bir hüsn-ü zan ve tercüman-ı Nur haysiyetiyle Üstadlarına bir alâmet-i sadakat ve bir vesika-i itikad ve irtibattır diye ilişmedim.”  (A.g.e: 13)

Nur Kahramanı

“Nur kahramanlarından Hilmi Bey ve Emin’in müşterek mektubunu aldım. Ben, bu iki eski ve kıymetli ve sarsılmaz ve metin o kardeşlerime ve İhsanlara ve oradaki Nur şakirtlerine çok hasretler ve iştiyaklarla selâm ediyorum.” (A.g.e: 196)
***
Yirmi Yedinci Mektub’da (Lâhikalar) ve Sikke-i Tasdik-i Gaybî Risalesinde Mehmet Feyzi Efendinin ve Çaycı Emin Beyin Üstad Hazretlerine yazdığı bir çok mektup bulunmaktadır.

Üstada Kastamonu’da sekiz sene hizmet eden Nur kahramanlarından Çaycı Emin Beyin kayıt altına alınan ve alınmayan bir çok hatırası mevcuttur.

1943 yılında Denizli Hapishanesinde Üstadla birlikte dokuz ay mevkuf yatan Çaycı Emin Bey, 1967 yılında Van’da köyüne giderken arabasıyla kaza yapar ve şehit olarak Hakk’ın rahmetine kavuşur.

Cenâb-ı Hak rahmet eyleye. Aziz Üstadımızın ve onun şefaatına mazhar etsin inşaallah.

Benzer konuda makaleler:

1 Yorum

  1. Makalenizde söyle bir hata var dile getirmek zorundayım ki çaycı Emin bizim deyişinizle Yemen bey haklısınız zeranis (Aritoprak) köyündedir zeranis koyu hala zeranis diye bilinmektedir Lim (karakoç) dediğiniz köy sadece zeranis ile komşu köydür onunla çaycı Emin ile herhangi bir alakası yoktur…

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*