Yeni Asya yazarına 15 ay hapis

Altı buçuk yıl önce 17 Ağustos depremi için yazdığı iki yazısında deprem için “ilahi ikaz” diyen Yeni Asya gazetesi yönetim kurulu üyesi ve yazarı Sami Cebeci hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 216. maddesinden (eski 312) 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Cebeci hakkında 21 Ağustos ve 19 Eylül 1999 tarihinde 17 Ağustos Marmara Depremi’ni değerlendirdiği iki yazısından dolayı “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçundan açılan davada, yeni TCK’ya göre verdiği kararı açıkladı.

Hakkında aynı yazılardan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Cebeci için yeni TCK’da sanık lehine hükümlerin yer alması sebebiyle yeniden yapılan inceleme sonunda “halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimi, diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan eylemine uyan TCK 216/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, konusunun önem ve değeri, meydana gelen tehlikenin ağırlığı, sanığın kastı göz önüne alınarak ve takdiren 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi.

Kararda, sanığın eylemini basın ve yayın yolu ile gerçekleştirdiği anlaşıldığından TCK 218 madde uyarınca cezasının takdiren dörtte bir oranında arttırılarak 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedildiği belirtildi.

Mahkeme, Cebeci hakkında başka hafifletici sebebe takdiren yer olmadığına, verilen cezanın miktar ve niteliği göz önüne alınarak TCK 53/1 maddesinde öngörülen sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden, bu kapsamda TBMM üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerden istihdam edilmekten, yoksun bırakılmasına karar verdi.

Kararda, ayrıca Cebeci’nin seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan, velayet hakkından, vesayet ve kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan, vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan, bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, 53/2 maddesi gereği hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına hükmedildi.

Mahkeme, Cebeci’nin önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş sürelerinin TCK 63 maddesi uyarınca hükmolunan hapis cezalarından indirilmesine karar verdi.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*