Adaletin tecellisi

Bugün sizlerle asrın imanı ve ahirzaman müceddidi Bediüzzaman Said Nursi’nin üç vecizesini paylaşmak istiyorum.

Evvela: “Eğer her ferdin keyfine göre hareket edilirse, dünyanın nizam ve intizamı fesada gider.” Bediüzzaman yüz küsür sene öncesinden asırlara hitap eden bu ifadesinin zamanımızda da ne kadar ağırlıklı bir şekilde makes bulduğunu ve kader onu haklı gösterdiğini islam toplumu olarak yaşıyoruz ve görüyoruz. Çare hürriyetçi, demokratik ve toplumsal paylaşım içerisinde, kanunlar nezdinde her olarak idare edilmek ve etmekte olmalıdır.

Saniyen: “Saadet-i beşeriye (insanlığın saadeti) adalet ile olabilir. Adalet ise doğrudan ve doğruya Kur’an’ın gösterdiği yol ile olabilir.” Umum beşerin adaletle ve adaletli uygulamalarla huzura ve saadete kavuşabileceğini ve eğer adalet varsa ancak umumun istifade etmesiyle adalet olabileceğini ifade eden Bediüzzaman Said Nursi; hakiki, gerçek ve uygulanabilir esas adaletin ise doğrudan doğruya Kur’an’ın gösterdiği adalet olduğunuifade etmektedir…

Ferdi, şahsi, kişisel ve keyfi idarelerin istibdat doğuracağını; katılımcı ve kuvvetler ayrılığıyla uygulanabilir idari sistemlerin ve hakiki manada herkesin bölüşebileceği, hükümlerine razı olabileceği adalet sisteminin ise yalnızca Kur’an’ın gösterdiği hülefa-i raşidinin zamanında uygulanan adalet sisteminin olduğunu anlamamız ve muhakkak bir surette sağa sola çekilecek yorumlarla yaralamamamız lazım geldiğini hiçbir zaman unutmamalıyız…

Salisen: “Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır.” Küfrün ve şeytanın en büyük desiselerinden, tuzaklarından birisi de insanı ümitsizliğe, karamsarlığa düşürerek her şeyi menfi ve olumsuz göstermesidir. Umum hayatımızda bize ümid ve şevk aşılayan Bediüzzaman’ın bu vecizesi bizlerin hizmet-i imaniye ve Kur’aniyede daima müsbet düşünmemizi, müsbet bakmamızı, müsbet hareket edecek şekilde ve tavırda bulunmamızı; güzel bakmamızı, güzel yorumlamamızı ve huzuru saadeti bulmamızı bizlere tavsiye etmektedir…

Adalet-i hakikiyeyi Cenab-ı Hak’tan ümid ediyor ve inşallah şevkimizi, ümidimizi hiç kırmıyoruz… Güzel bakarak, düşünerek huzuru ve saadeti bulmak ümidiyle…

Not: Cenab-ı Hak Nur Ener kardeşimize sabır versin ve en kısa zamanda inşallah hürriyetine kavuştursun.

Rifat Okyay

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*