AKP’ye ve RTE’nin Cumhurbaşkanlığına itiraz millî ve dinî bir VECİBEDİR…

Bu yazıyı 28 Şubat postmodern bir darbe olduğunu söyledikleri halde, AKP´in millî iradeden beslendiğini idda edenler sakın okumasınlar… Yani Erbakan’ı ve Türkiye siyasetini bitirenlerin emriyle çıkarılmış AKP Projesini demokratik prensiplerle uygunluğunu iddaa edenleri kastediyorum.

Neden bu itiraz dinî ve millî bir vecibedir, diye soranlara…

İslâmiyette hukukun üstünlüğüne, rüşvetin haramlığına, zinanın serbestiyetinin ailenin mahvına, hırsızlığın yüzkızartıcı bir suç olduğuna, siyâset ve kanun değneğiyle zulmedip talanın ikrahlığına ve doğrusu dini her türlü hasis siyaset ve menfaate alet etmenin çirkefliğine inananlar, mutlaka AKP Projesinin her türlü versiyonuna hayır demeli, itiraz etmeli ve milleti uyandırmalıdır, diyoruz.

Bugün yapılanların gizli saklı kalacağını düşünenlere yanlızca aptal diyebilirim. Hiç kimse bugünün cinayetlerini yarın neşretmezse bile, İslâmiyet düşmanı olan koministler,  kemalist ve masonlar elbette neşredeceklerdir. Yarın hem dünyada hem de ahirette yüzümüzün kızarmaması için mutlaka bu gün yüksek sesle, dinsizlere dayanarak dinî ve millî değerleri şu ülkede adi menfaatlerine alet edenlere büyük bir hayır! Çekmemiz gerekiyor.

Üç paralık dünya hayatının bunca fırıldak, artistlik, alavere dalavere,  yalan, hıyanet, insanlara düşmanlık ve fitneye değmediğini biz yüksek sesimizle îlan etmezsek, o pis havylardan içmediğimiz halde, içmiş muamelesi ile karşılaşabiliriz. Zira hem Kur´ân´da ve hem de hadîslerde yüzlerce yerlerde münkere itiraz etmemiz, dilsiz şeytan olmamamız, susarak hainler lehine şahitlik yapmamamız ve vatanımıza ihanet etmememiz emrediliyor.

Millî yönden de AKP Projesine itiraz bir vecîbedir. 28 Şubat süreci içinde bir projenin elemanları olarak sahneye çıkartılan Erbakan´ın çocuklarının millî olduklarını iddia edenlerin beyinlerinin sulanmış olabileceğinden şüphe ederim. On küsür senedir yüzlerce icraat, içerde ve dışarda proje bazlı ihanetiyle gayrı millî olduklarını îlân eden şu ekibe millî demek; hem vatanımızın kıymetini, hem millî değerlerimizi, hem dünya üzerindeki konumumuzu, hem dost ve düşmanlarımızı bilmemek ve tanımamak anlamına gelmez mi? Bir taraftan vatansever geçineceksiniz, diğer taraftan emperyalistlerin Kürtler üzerinden yürüttükleri projelere çözüm ve barış projeleri olarak sahip çıkacaksınız… Hem vatan sevgisi imandandır diyeceksiniz, hem de vatanının parçalanmasına; Kürtler kendi kaderlerini tayin hakkına sahiptir, ihanet cümlesiyle yardımcı olacaksınız. Bu iğrenç iki yüzlülük yarın daha büyük resimlerle karşımıza çıkacaktır. O günde başımızı eğmek istemiyorsak, bugün dimdik durup hayır demek farz oldu.

Müslümanlık adına yanlız içerdeki dindaşlarımızı perişan etmedi, bu proje… Arap Baharı adı altında müslüman komşularımızdaki katliamlara sebep olan şu AKP projesine hayır dememiz hem dünyada ve hem de ahirette onlarca yağacak lanete bize düşer olabiliriz. Eğer tüm suçu, şu cinayete sebep olanların üzerine atıp Türk milletini, Türkiye’yi ve tüm Anadolu’yu tebrie edersek, Allah’ımız da inşallah bu meselede bizi ahirette beraatle mükâfatlandırır.

Netice Allah’a aittir. Sen bile bile harama girmemeye, zalime yamak olmamaya, dilsiz şeytanlıktan sıyırmaya, dinine ve milletine ihanet etmemeye çalış. İnsanların öbek öbek cehenneme akması, bizim de oraya akmamıza fetva olmadığı gibi, rüşvetle, dinî hassasiyetleri tahrikle, hipnozla, korkutma ile ve güzel dünyalar vaadiyle sakın sakın AKP Projesine taraf olma ve bilhassa RTE´ nin Reis-i Cumhur başkanlığına kesin itiraz et…

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*