Amaç ittifak, vesilelerde ihtilâf

Risale-i Nurlar, günümüzde, İslâm’a hizmetin etkin ve yaygın yollarından birisidir.

Kur’ân ve hadisten sonra, İslâm’ın güçlü bir referansıdır. Kur’ân tefsiri Risale-i Nurlar, İslâm’ı tanımak isteyenler için de, imanı olup şüpheleri bulunan, tahkiki imanını tahkike çevirmek isteyenler için de güçlü yine bir referanstır.

Risale-i Nurlar’ın her kesimden kabul görmesinin altında iman hakikatlerini akla, mantığa ispat eden bu dersleri vardır. Bu hususiyetiyle özellikle gençler arasında, iman hakikatlerini tahkiki bir surette öğrenip, İslâm’a lâyık bir Müslüman olarak yaşamak isteyen ciddî bir kesimin varlığı heyecan vericidir.

Nurlar, zihinleri çağın getirdiği şüphe ve tereddütlerden temizleyerek, aklı karıştıran sorulara makul ve mantıklı cevaplar verip, Allah’ın varlığını, birliğini farklı delil yöntemleri ile ispat eden, Kur’ân’ın bu asırdaki hakikatli bir tefsiri olarak, her yaştan ve ilmî düzeyden insanın imanını takviye veya tahkim etmektedir. Özellikle günümüzde gençler arasında imanla ilgili şüphe tohumları eken sorular gezmektedir. Bu soruların muhtevasına bakıldığında dine dair çok ince noktaların özel şeytanî bir akıl ile çalışıldığı anlaşılmaktadır. Ve bu durum ehl-i iman gençleri etkilemektedir. Artık din-dinsizlik çarpışması ilmîdir. İlim kullanılarak oluşturulan cepheye karşı, ilmî izahları kullanmak kaçınılmazdır. Ki, Nurlar zaten ‘ilmi bürhanlar’ suretinde bu metodu takip etmektedir.

Zındıka komiteleri, dinsizliği yaymak için, Bediüzzaman’ın tabiriyle, ‘ehl-i dalâletin şahs-ı manevisi’ şeklinde çalışırken,’ ehl-i iman da, nurun talebeleri de meşrepleri farklı da olsa, yüksek amaç için ‘ehl-i hak tarafındaki ittifak ile’ bir şahs-ı manevî tesis etmeleri ve bu dinsizlik cereyanlarına karşı, her türlü teknolojik imkânları kullanıp, imanı ilmi izahlarla anlatarak mukabele etmeleri elzemdir. Vesilelerdeki ihtilâf; yüksek amaçtaki ittifakı gölgelememelidir.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*