Duâ

suleyman-kosmeneALLAH’IM!

Sana îmân ettik! Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’a îmân ettik! Senden râzıyız! Senden korkuyoruz! Sana sığınıyoruz! Fakat gücümüz yok, kudretimiz yok, kuvvetimiz yok, himmetimiz yok, gayretimiz yok! Günahkârız! İsyankârız! Günahkâr ellerimizi Sana açtık! Senin celâlinden, azabından, gazabından, kahrından, gayretinden, izzetinden, Senin merhametine, şefkatine, affına, mağfiretine, himâyetine, bağışlamana sığınıyoruz!

Allah’ım, Senden Sana sığınıyoruz! Sana olan kusurumuz bizi vartalara, tehlîkelere, sıkıntılara, zaafiyetlere, güçsüzlüklere, bozgunluklara, fitneye ve fesada uğrattı.

ALLAH’IM!

Yalnız Senin rahmetini umarız. Yalnız Senin azâbından korkarız. Muhakkak Sen’in azâbın kâfirlere ve zâlimlere haktır.

Allah’ım, Sen; Vacibü’l-Vücud, Vahid’ül-Ehad, Ferdü’s-Samed, Hayyü’l-Kayyûm, Alîmü’l-Hakîm, Kadîrü’l-Mürîd, Semîü’l-Basîr, Rahmânü’r-Rahîm, Adlü’l-Hakem, Muktedirü’l-Mütekellim olan Allah’sın! Ve bütün güzel isimler Sana aittir.

Şehadet ederiz ki, Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen birsin! Ve Senin şerikin yoktur. Sen her şeye kâdirsin. Sen her şeyi hakkıyla bilirsin. Senin her şeye gücün yeter. Yine şehâdet ederiz ki, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm Senin âlemler üstünde seçkin kıldığın kulun, Peygamberin, Halilin, Habibin Ve Resûlündür.

Ey Hafîz! Ey Hayru’l-Hâfızîn olan Allah’ım! Haşir ve Mîzan gününe kadar, bu şehadetleri kalbimizde ve gönlümüzde muhafaza eyle! Bizi bu şehadetlerde sâbit kıl! Bizi koru! Ayağımızı kaydırma! Nefis ve şeytanın şerrinden, fitne ve fesatçıların şerrinden, âhir zamanın, deccalin, süfyanın, münâfıkların, zâlimlerin ve kâfirlerin şerrinden, dünyanın, kabrin ve âhiretin azabından ve Cehennem ateşinden bizi ve bütün Müslümanları muhafaza eyle!

ALLAH’IM!

Unuttuklarımızdan ve hataya düştüklerimizden bizi sorumlu tutma. Rabbimiz! Bize ağır yük yükleme. Rabbimiz! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize merhamet et! Bizi hatâlarımızla ve kusurlarımızla yargılama! Sen Mevlâ’mızsın!

ALLAH’IM!

Âlem-i İslâm’a inen darbeler yüreğimizi parçalıyor. Ülkemize düşen terör canımızı acıtıyor. Üzerimizde dolaşan kara bulutları dağıt! Terör belâsıyla ölenlerimizi şehit eyle! Hastalarımıza şifalar ver! Yakınlarına, ülkemize ve âlem-i İslâm’a sabır, sıhhat ve sulh-u umumî lütfeyle!

ALLAH’IM!

Müslüman’ı Müslüman’a düşman kılma! Müslüman’ı Müslüman’a kardeş kıl! Müslüman’a güç ve kudret ver! Bu gün, İslâm âlemi olarak ağlıyoruz! Nasıl tazarrû edeceğimizi bilemez olduk. Dilimiz dolaşır oldu! Bize kardeşliğimize yakışır biçimde birlik, berâberlik, dayanışma ve yardımlaşma gücü ver! İslâm âlemi olarak aramızdaki soğuklukları kaldır! Müslümanları kardeşlikte ve uhuvvette birleştir! Aramıza ihtilâf ve ayrılık verme! Düşmanın fitne ve fesadının aramıza girmesine izin verme! Kâfirler ve zâlimler güruhuna karşı bize yardım et!

ALLAH’IM!

İslâm beldelerini kâbusa çeviren şu kanlı ve kirli savaşı durdur! Sen Hayru’l-Mâkirînsin! Sen hîlecilerin, tuzakçıların, zâlimlerin ve fitnecilerin tuzaklarını ayaklarına dolarsın!

ALLAH’IM!

Fitnecilerin fitnelerini ayaklarına dola! Zalimlerin zulümlerini kendi başlarına sar! Düşmanlara, hîlelerini gerçekleştirme imkânı verme! Savaşta ve barışta Müslüman’lara yardım eyle!

ALLAH’IM!

Musul’daki, Halep’teki, Suriye’deki, Filistin’deki, Myanmar’daki ve daha başka nice beldedeki masum ve mazlûm Müslüman’ların üzerinden zâlimlerin ve düşmanların ateş çemberini kaldır. Mâsumlara acı! Çoluk, çocuk ve günahsızlara merhamet et! Bizim gücümüz yetmiyor; onlara merhametini esirgeme! Onları yuvalarından, evlerinden, barklarından, çoluk ve çocuklarından, sağlıklarından ve hayatlarından etme! Onları koru! Onlara şefkat et! Onların acısını dindir! Onları ıztırapta bırakma! Onları ağlatma! Onlara hicran verme! Onlardan râzı ol Rabbim! Ölenlerine şehâdet ver! Mekânlarını Cennet eyle! Kalanlarına sabır, sıhhat ve selâmet ver! Düşman kılıcını İslâm âlemi üzerinden kaldır!

ALLAH’IM!

Müslüman olarak hatamızın büyüklüğünden, cürmümüzün azametinden ve cinayetimizin dehşetinden ürperiyoruz, korkuyoruz; fakat yine Sana sığınıyoruz! Sana karşı mahcûbuz; fakat Sen’den başka kimsemiz yok! Sen Erhamü’r-Râhimîn’sin! Müslüman’ları düşman kılıcıyla, ölümle, kanla, acıyla, ıztırapla ve gözyaşıyla terbiye etme.

ALLAH’IM!

Düşman kılıcını İslâm âlemi üzerinden kaldır! Müslümanlara, içinde yaşadıkları Cennet vatanlarını bağışla! Ey Rabb-i Rahîm, Mâlikü’l-Mülk, Settâru’l-uyûb, Erhamü’r-Râhimîn olan Allah’ım! Suçları sadece vatanlarında oturmak olan Suriye’li, Halep’li, Filistin’li, Myanmar’lı Müslüman’lara yardım et. Üzerlerindeki kanlı savaşı defet! Vatanlarını kendilerine pahalıya satma.

Âmîn. Âmîn. Âmîn. Bi hürmeti seyyidine’l-murselîn. Ve’lhamdülillahi rabbi’l-âlemîn.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*