Her şeye rağmen!…

Hizmet-i imaniye ve Kur’aniyede şimdi sebat etmenin, sebkat etmenin, sabır göstermenin ve yeis’e/ümitsizliğe düşmenin zamanıdır…

Aynı zaman içerisinde gayretli, hamiyetli, şevkli, ümidli ve de İHLASLI, SADAKATLİ olmanın vaktidir, zamanıdır…

Bu da geçer ya hu…söyleyip “Şimdi her şeyin iyi tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek veçhine bakmak lazımdır ki manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller nazar-ı dikkatimizi celpedip kalbimizi meşgul etmesin…” diyen Üstadımıza kulak vermek zamanıdır…

Hangi meslekte ve meşrepte olursa olsun hizmet-i Kur’aniye ve imaniyede yalnız ve yalnız Risale-i Nur hizmetine bakmak ve başkalarının tenkit ve tenkislerine kulak asmama zamanıdır…

Gerçekten de ve çok mühim olarak Kur’an hizmetini, iman hizmetini, Risale-i Nur hizmetini; devletin, hükümetin, idarenin, topyekün dünya menfaatlerinin ve siyasetin emrinde telakki etmemek ve bunlara alet ve basamak yapmamak zamanıdır, vaktidir…

Bizlerin meşgul olduğu hizmet-i Kur’aniye ve imaniyeye Risale-i Nurlarla hizmet, Kainattaki en büyük, en geniş ve en kudsi hizmettir… Bu manayı bilmek ve fiiliyata geçirebilmek zamanıdır…

Rabbimizin inayetini, Peygamber Efendimizin iman ve Kur’an hizmetinde bulunanlara olan duasını, üstadımızın üstadlarını ve üstadımızı düşünerek onların himmet ve dualarına amin demek ve fiillerde bulunmak zamanıdır…

Herşeye rağmen, sabırla, ümidle ve aşkla hizmetin, hizmet-i Kur’aniye ve imaniyenin ve Risale-i Nur okumalarının zamanıdır, vaktidir…

Rifat Okyay

 

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*