Hz. Talha’nın (ra) Müslüman olması

Talha b. Ubeydullah, Busra panayırında bulunduğu sırada, oradaki manastırdan bir rahip seslendi:

“Bu Pazar halkı içinde Mekkeli bir kimse var mı?” Hz. Talha (ra):

“Evet, ben Mekkeliyim!” dedi. Rahip:

“Ahmed zuhur etti mi?” diye sordu. Hz. Talha:

 

“Ahmed kim?” dedi. Rahip:

“Abdullah b. Abdülmuttalib’in oğludur. Mekke onu zuhur edeceği şehirdir. O, peygamberlerin sonuncusudur. Kendisi, Harem-i Şerif’ten çıkarılacak, hurmalık, taşlık ve çorak bir yere hicrete mecbur bırakılacaktır!” cevabını verdi.

Rahibin bu sözleri Talha’nın dikkatini çekmiş ve Mekke’ye gelir gelmez halka “Yeni bir haber var mı?” diye sordu.

“Evet var! Abdullah’ın oğlu Muhammedü’l-Emin, peygamber olduğunu iddia etti. Kuhafe’nin oğlu da ona uydu!” dediler. Talha hemen Hz. Ebu Bekir’in yanına gitti:

“Sen o zata uydun mu?” dedi. Hz. Ebu Bekir:

“Sen de git, ona uy! Çünkü o, insanları hak ve gerçek olana davet ediyor!”dedi.

Talha, rahibin dediklerini Hz. Ebu Bekir’e anlattı. Hz. Ebu Bekir, Talha’yı yanına alıp Peygamber Efendimize (asm) götürdü. Talha Müslüman olup, rahibin söylediklerini anlatınca, Resulullah (asm) gülümsedi. Genç yaşta Müslüman olan Hz. Talha cennetle müjdelenen on sahabiden biriydi. Resul-i Kibriya Efendimiz onu hakkında şöyle buyurdular:

“Yeryüzünde yürüyen bir şehide bakmak isteyen, Talha’ya baksın!”

Son derece cömert ve cesur birisi olan Hz. Talha, Uhud savaşında müşrikler tarafından atılan bir oka elini tutacak ve eli çolak kalacaktır. Aynı savaşta seksene yakın yara aldığı halde, Peygamberimizin (asm) yanından ayrılmayacaktır.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*