Kullanma talimatına uymak

Image

En basit bir makinenin bile kullanma talimatına uyulmazsa, o makine ya bozulur veya verim alınamaz. En mükemmel makine halinde ise, o­nun kullanma talimatına uymak çok daha fazla önemlidir. Bu, hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir. Fakat, insanlar basit makineleri kullanırken kullanma talimatlarına ekseriya uyabilirken, en mükemmel makineyi kullanırken tam aksi bir davranışla kullanma talimatına ekseriyetle muhalefet ederler ve aslında bu muhalefetlerinin neticesi olan arızaların sebeplerini ve giderilme yollarını da garip ve anlaşılmaz bir şekilde, başka yerlerde ararlar!

İnsan, kâinatın en mükemmel makinesidir. o­nu Yapan, “Kullanma Talimatı”nı da vermiştir. Bu makine, o­nu Yapanın “Kullanma Talimatı”na uyularak çalıştırılmazsa, elbette arıza verecek ve o­ndan verim alınamayacaktır.

Misal verecek olursak, aile saadetinin nasıl sağlanabileceği, aile geçimsizliklerinin nasıl önlenebileceği ve çeşitli ailevî meseleler mevzularında yapılan neşriyat, bu devirde sayı ve hacim bakımından ilk sıralarda yer alıyor. Eğer bir hastalık devamlı olarak gündemin başında yerini koruyor, o­nunla ilgili olarak her gün yeni ilaçlar piyasaya sürülüyor, yeni teşhis ve tedavi metotlarından bahsediliyorsa, o hastalık çok yaygın ve çok tehlikeli demektir. Bu durumda o hastalığa karşı en iyi teşhis ve tedavi metotlarının en kısa zamanda bulunup insanların istifadesine sunulması gerekir. Uzaklarda zannedilen bu teşhis ve tedavi metotları, bazen yanıbaşımızda ve hatta gözümüzün önünde de olabilir; fakat biz farkında olmayabiliriz.

Cemiyetimizde de batı cemiyetlerindekine benzer şekilde yaygın hale gelmek tehlikesini ciddî bir biçimde hissettiren ailevî huzursuzlukların sebeplerini, teşhis ve tedavi şeklini en basite indirgeyerek anlayabilmekte ve en isabetli çözüme varabilmekte, bir makinenin kullanma talimatına uymak misali göz önüne alınabilir.

Türkçemizin bir azizliğindendir ki, ayni ifade bazen ayni mevzuda hem olumlu hem de olumsuz manâya gelebilmekte; kişilerin niyet ve maksatlarına göre, bazen bu cins ifadelerde tevilin en uç ve en aykırı noktasına kadar gidilebilmektedir. Bunun en bariz ve tipik misallerinden biri, çocuklarımızın okula ilk başladığında eline tutuşturduğumuz “Okuma Kitabı”dır. Bu kitap ismi, niyet ve maksada göre “Kitap okuma!” yasaklaması olarak da, yani tevilinin en uç ve en aykırı şekliyle, tamamen ters bir manâda da kullanılabilir. Bunun gibi, en basitinden en mükemmeline kadar bütün makinelerin o­nlara arıza verdirtmeden ve verimli olarak kullanılabilmesi için, o­nu yapan tarafından verilen “Kullanma Talimatı” da tamamen ters bir manâda, yani “Talimatı Kullanma!” yasaklaması olarak anlaşılırsa, bu tevil en uç ve en aykırı manâsına kadar zorlanırsa ve “Kullanma Talimatı”na uyulmazsa, o makinenin arıza vermesinden veya verimli çalışmamasından, kimin kime şikayete hakkı olabilir ve bu durumla ilgili başka sebepler ve çareler aramanın ne faydası olabilir?

İşte, insanın kâinatın en mükemmel makinesi olduğunu ve o­nu Yapanın “Kullanma Talimatı”nı da yapmış olduğunu düşünebilmeli; ailevî meseleleri de dahil, insanın ferdî ve içtimaî hayatındaki her neviden bozuklukların sebep ve çarelerini başka yerlerde aramak yerine, her şeyden önce, o­nu Yapanın verdiği “Kullanma Talimatı”na uyularak çalıştırılıp çalıştırılmadığını araştırmalı ve buna göre gereğini yapmalıyız.

 

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*