Reçete Bediüzzaman’da

alt

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu problemi, PKK terörü” her ne isim verilecekse, rejimin, sistemin, çarpık TC yapılanmasının uyguladığı “ırkçılık, baskı ve şiddet”in bir eseridir.

Bediüzzaman’ın sunduğu Kur’ân hakikatleri, “iman, ilim, hak, hürriyet (demokrasi), şefkat/merhamet, ittihad-ı kulüp” ile halledilecektir.

Nur Küliyatından bilhassa Divan-ı Harb-i Örfi, Münazarat, Hutbe-i Şamiye, Doğu ve Güneydoğu Anadolu problemini, Kürt problemini, terör problemini halledecek prensiplerle dolu.

Anarşi ve terör için de kesin, masrafsız ve kalıcı muhteşem tedbirleri var Bediüzzaman Said Nursî’nin. Zira o, dünya çapında bir psiko-sosyal otoritedir.

İşte, ye’cüc ve me’cüc olan anarşistler, PKK terörüyle ilgili teşhisi: “Alâmet-i Kıyâmetten olan Ye’cüc ve Me’cüc’e ve Sedde dâir… deriz ki: Eskiden Mançur, Moğol ünvânıyla içtimâât-ı beşeriyeyi zîr ü zeber eden tâifeler ve Sedd-i Çinî’nin yapılmasına sebebiyet verenler, Kıyâmete yakın yine anarşistlik gibi bir fikirle medeniyet-i beşeriyeyi zîr ü zeber edecekleri rivâyetlerde vardır.”1

Ve işte stratejisi: Kur’ân ve hadîslerde haber verilen, insanlığın en dehşetli olayı ve ahirzamanda ortaya çıkan, her tarafı kasıp kavuran “deccalizm, süfyanizm, zındıka ve ifsat komitelerinin” fitne ve tahribatları siyasetle değil, ancak imân ve Kur’ân nurlarıyla tamir edilebilir, onlara karşı ancak bu yolla mukabele edilbilebilir.2

Deccalizm; feminizm, pozitivizm, Marksizm, Darwinizm, Freudizm, komünizm, sosyalizm, sekülarizm, laikçilik, Kemalizm gibi yıkıcı felsefik akımların birleşmesinden hasıl olan dehşetli bir dinsizlik, imansızlık, ahlâksızlık cereyanıdır.

Anarşi/terör ahirzamanda meydana geleceği haber verilen dehşetli cereyan olan deccalizm, onun kolları “dinsizlik, ahlâksızlık ve ifsat komiteleri” ile, onun da bir şubesi Ye’cüc ve Me’cüc, onların bir bölümü de PKK’dır.

PKK terörü, deccalizm, ifsat komiteleriyle de bağlantılıdır. Ki, asla siyasî yolla, derin devletle, statüko ile el ele verilerek çözülemez; bilakis azdırılır. Bu problem, Kürt meselesi, ırkçılık/asabiyet-i cahiliyye, inançsızlık ve dinsizliği yaygınlaştıran terörün tedavi yollarını gösterir 1910’lu yıllarda Bediüzzaman “Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı içtimaiyesi bu acip zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lâzım ve zaruridir:

Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği bırakıp itaat etmektir” der. (Şualar, s. 306.)

Yani, insana, hususan gençlere

* Saygıyı öğreteceksiniz,
* Şefkati, acımayı, sevmeyi özümseteceksiniz;
* Haramları, yasakları, yani caydırıcı müeyyideleri benimseteceksiniz,
* Emniyeti, güveni tesis edeceksiniz. Adaleti sağlayacak, inzibati tedbirleri alacaksınız.
* Serseriliği bırakıp ahlâkî, kanunî normlara itaati, dürüstlüğü belleteceksiniz…

Sivrisinekleri püskürten ilâç alırken, süratle bataklığı kurutmak da gerektir. Aksi halde 30 sene değil, sittin sene devam eder.

Önce siz rejimin ürettiği Kürt problemini, PKK terörünü önleyecek reçeteyi sunan Bediüzzaman’ı okuyunuz, sair ilim ve fikir adamlarına da okumaları ve tavsiye etmeleri için çağrı yapınız.

Zira, her yol denendi, başka çare kalmadı.
Lütfen acele ediniz!

Dipnotlar:
1-Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, YAN, s. 141.;
2-Nursî, Tarihçe-i Hayat, YAN, s. 131.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*