“Risale-i Nur’a ilişenler, hasaret ederler!”

Zulüm devam etmez. Ancak, küfür devam eder.

İman-küfür mücadelesi kıyamete kadar da edecek. Zira, bir imtihan dünyasındayız. Bediüzzaman’a göre, Risale-i Nur’u “bandrol ile yasaklama ve torba kanunu (kanunsuzluğu) ile devletin tekeline alınmaya, devletleştirilmeye, derin devletin uhdesine verilmeye çalışılması”nın arkasında “münafık ve inkar edenlerin” (Deccal/Süfyan’ın ) olduğunu deşifre eder Şualar isimli eserinde:  Mealleri, “İşte kâfirler o zaman hüsrâna uğramışlardır.1-Mü’min Sûresi, 40:85.

“Yemin olsun asra. İnsan muhakkak hüsrandadır.2-Asr Sûresi, 103:1-2. Ayetlerinin orijinal metinlerine dayanarak şöyle der: “Velasri” (Yemin olsun o asra) Risale-i Nur’a bir îma bulunması remziyle, bu âyet dahi remzen bin üç yüz altmış Rûmî tarihi olan (Miladi 1944) bu senede münafıklar ve küfre düşenler Risale-i Nur’a ilişecekler, fakat hasâret ederler. Çünkü zelzele ve harp gibi belâların ref’ine bir sebep Risale-i Nur’dur. Onun tatili belâları celb eder diye bir gizli îma olabilir.3 (Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 274.) 1926, 1930, 1944, 1960’lar’da hüküm süren müstebitler, müfsitler ve Ergenekonun, derin devletin, karanlık elleri dahi Risale-i Nur’u devletleştirmeye teşebbüs etmemiş.

Bu ne cüret ki,70, 80 sene sonra,  “derin devlet-ulusal ittifak”, dindarları kullanarak bu işe teşebbüs ediyor!

Şu ifadelerden korkmalı:

“Münafıklar ve küfre düşenler Risale-i Nur’a ilişecekler, fakat hasâret ederler. Çünkü zelzele ve harp gibi belâların ref’ine bir sebep Risale-i Nur’dur. Onun tatili belâları celb eder diye bir gizli îma olabilir.”

Dipnotlar:  
1-Mü’min Sûresi, 40:85.
2-Asr Sûresi, 103:1-2.
3-Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 274.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*